CareDriver

DigiLab ŠKODA AUTO wspiera innowacyjną platformę 'CareDriver'

DigiLab ŠKODA AUTO wspiera innowacyjną platformę 'CareDriver'

4. 1. 2018

Prowadzony przez ŠKODA AUTO start-up DigiLab, rozpoczął w Monachium specjalny projekt, uruchamiając platformę ‘CareDriver’. Specjalnie przeszkoleni opiekunowie ‘CareProf’ wspierają osoby potrzebujące pomocy w codziennych obowiązkach. DigiLab odpowiada za platformę ‘CareDriver’, jako jej pomysłodawca i inwestor.

„ŠKODA AUTO przechodzi transformację z producenta samochodów w dostawcę kompleksowych usług z zakresu mobilności” – mówi Andre Wehner, Dyrektor ds. digitalizacji ŠKODA AUTO. „Zaliczają się do nich także usługi wspierające mobilność osób, które z różnych przyczyn nie mogą samodzielnie radzić sobie ze wszystkimi codziennymi obowiązkami. Wykorzystując swoje kompetencje na polu digitalizacji, DigiLab ŠKODA AUTO oferuje strategiczne wsparcie dla programu ‘CareDriver’ i przyczynia się do jego sukcesu, wspierając program przemyślanymi rozwiązaniami i zapewniając mu wsparcie techniczne” – dodaje Wehner. Jarmila Plachá, Dyrektor DigiLab ŠKODA AUTO, zauważa że „platforma ‘CareDriver’ zapewnia cenne wsparcie dla całego społeczeństwa – dlatego też wspieramy ten projekt z całego serca”.

Projekt ‘CareDriver’ został rozpoczęty w lutym 2017 roku w celu przywrócenia rodzinom ich czasu i zapewnienia mobilności. Dziś w Monachium swoje obowiązki powierza mu już wielu użytkowników platformy. Opiekunowie ‘CareProf’ są wykwalifikowanymi profesjonalistami. Do ich obowiązków należy m.in. zawożenie dzieci do szkoły i pomoc osobom starszym lub niepełnosprawnym w radzeniu sobie z codziennymi czynnościami. Program ‘CareDriver’ obejmuje także przyjazny, profesjonalny transport dla osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu przeszkolonej kadry i przystosowanych do tego celu samochodów. Klienci usługi mogą przywołać pomoc poprzez stronę www.caredriver.de bądź przez e-mail, WhatsApp, Facebook, dedykowaną aplikację lub przez telefon. Jako inwestor i pomysłodawca tego start-upu, DigiLab ŠKODA AUTO posiada kluczową rolę w rozwoju tego projektu. Swój wkład posiada także ŠKODA AUTO, która zapewnia dostawcy usług egzemplarze swojego bestsellerowego modelu ŠKODA OCTAVIA na preferencyjnych warunkach.

Pracownicy ‘CareProf’ wyłaniani są z zachowaniem rygorystycznych procedur. Każdy z zawodowych opiekunów przechodzi specjalne przeszkolenie, w którym jest oceniany w dziesięciu kategoriach; jego późniejsza praca także podlega ciągłej ocenie. Oprócz doświadczenia z zakresu opieki nad dziećmi i starszymi, osoby te muszą także wykazać się kompetencjami społecznymi i komunikacyjnymi.

W ramach Strategii 2025, digitalizacja i usługi z zakresu mobilności będą jednymi z filarów rozwoju ŠKODA AUTO w nadchodzących latach. Kluczową rolę w realizacji tego celu odgrywa DigiLab ŠKODA AUTO. Prowadzony w Pradze „warsztat idei” ma za zadanie wzmocnić potencjał innowacyjny czeskiej marki. Nakierunkowuje on całą firmę na szanse, jakie daje digitalizacja i przygotowuje ją na wyzwania, które stawia przed producentem samochodów ten trend.