Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Udostępniania portalu MyŠKODA

Niniejszym udzielam spółce Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP)

dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, VIN oraz, w razie potrzeby, również inne informacje na mój temat, które spółka ŠVGP pozyskała i będzie wykorzystywała w celu lepszego dostosowania portalu do moich potrzeb,

w celu: Udostępniania portalu MyŠKODA

Zgoda obowiązuje do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej http://www.skoda-auto.pl/inne/polityka-prywatnosci lub w formie pisemnej, korzystając z adresu spółki VGP. Mam prawo wycofać swoją zgodę przed upływem okresu przetwarzania, na który udzielono zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć w niżej wymienionym załączniku, który stanowi integralny element niniejszej zgody. Ogólne informacje dotyczące ochrony danych osobowych są również dostępne na stronie internetowej http://www.skoda-auto.pl/inne/polityka-prywatnosci