UE dąży do stworzenia unii energetycznej z polityką klimatyczną zorientowaną na przyszłość. Efektywność paliwowa, a więc także paliwooszczędne opony, są ważnymi czynnikami polityki klimatycznej i energetycznej do roku 2030. Nowe unijne oznakowanie opon ma za zadanie zapewnić Państwu orientację i ułatwić podejmowanie decyzji o zakupie.

Informacje o oponach na mocy rozporządzenia (UE) 2020/740

Etykiety informacyjne na oponach przedstawiają różne typy opon, które mogą być zamontowane w Twoim pojeździe podczas produkcji. Należy pamiętać, że nie możemy doradzić, który konkretny typ opony (z przedstawionego wyboru) zostanie zamontowany w danym pojeździe i nie ma możliwości wyboru konkretnego typu opony. Wszystkie podane informacje o oponach pochodzą od osób trzecich i nie możemy zagwarantować ich dokładności - w razie jakichkolwiek pytań dotyczących specyfikacji opon prosimy o kontakt z lokalnym partnerem Škoda.

Wprowadzenie etykiety

Cel: zorientowana na przyszłość polityka klimatyczna

 

Aby to osiągnąć, UE dąży, między innymi, do zmniejszenia emisji CO2 z ruchu drogowego. Stosowanie opon paliwooszczędnych może przyczynić się do realizacji tej misji, a tym samym do zmniejszenia emisji CO2 w transporcie drogowym. W celu zapewnienia użytkownikom porównywalnych informacji dotyczących efektywności paliwowej, bezpieczeństwa i hałasu toczenia przed zakupem opony, UE ulepsza oznakowanie opon. Na mocy rozporządzenia (UE) 2020/740, UE wprowadzi nowe unijne oznakowanie opon w dniu 1 maja 2021 r.

Co zmienia się dla Ciebie?

Nowa unijna etykieta na opony stanowi podstawę do podjęcia świadomej decyzji w sprawie opon bardziej oszczędnych. Nowe oznakowanie opon umożliwia porównanie istotnych informacji. Konsumenci mogą odnieść korzyści w postaci obniżenia kosztów i emisji CO2, jednocześnie podejmując przyjazną dla środowiska decyzję o zakupie.

Efektywność paliwowa

Klasa efektywności paliwowej opon zmienia się w zależności od oporu toczenia pomiędzy następującymi klasami: "A" to opony najbardziej wydajne i oszczędzające paliwo, "E" to opony najmniej wydajne, a tym samym samochody zużywają najwięcej paliwa.

Hałas toczenia

Hałas toczenia opon lub poziom hałasu zewnętrznego mierzony jest w decybelach (dB) i podawany jest w postaci liczby zamiast XY. Dodatkowo, hałas toczenia jest podzielony na trzy poziomy: A, B i C.

Przyczepność na mokrej nawierzchni

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni informuje o właściwościach hamowania w mokrych warunkach pogodowych i obejmuje zakres od "A" (największe bezpieczeństwo) do "E" (najmniejsze bezpieczeństwo).

Przyczepność na śniegu

Opony oznaczone tym symbolem są przystosowane do jazdy w ekstremalnych warunkach śniegowych.

Przyczepność na lodzie

Opony oznaczone tym symbolem przeznaczone są do jazdy po nawierzchniach pokrytych warstwą lodu lub zbitą pokrywą śnieżną. Stosowanie opon lodowych w mniej trudnych warunkach pogodowych (np. na mokrej nawierzchni lub w cieplejszych temperaturach) może prowadzić do nieoptymalnych osiągów, zwłaszcza w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, prowadzenia i zużycia.

Dalsze uwagi

Zużycie paliwa można znacznie zmniejszyć, jeżdżąc w sposób przyjazny dla środowiska. Aby zwiększyć oszczędność paliwa i poprawić przyczepność na mokrej nawierzchni, należy regularnie sprawdzać ciśnienie w oponach. Należy zawsze przestrzegać drogi hamowania.

Strona internetowa komisji UE

Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej.