50 lat modelu MBG. Pikantniejszy sedan.

50 lat modelu MBG. Pikantniejszy sedan.

28. 2. 2017

Wprowadzenie do małoseryjnej produkcji w Kvasinach w 1966 roku, rasowo stylizowanego modelu MBX z nadwoziem typu hardtop nie satysfakcjonowało w pełni zarządu firmy. Mozolnie nabierająca – ostatecznie i tak bardzo niskiego – tempa produkcja, nie była w stanie pokryć zapotrzebowania zgłaszanego przez PZO Motokov z dewizowych rynków eksportowych. W zasadzie jedynie z ich części, gdyż przezornie wstrzymano się z promocją deficytowego MBX na pozostałych.

50 lat modelu MBG. Pikantniejszy sedan.

„Zgodnie z rekomendacją, przedsiębiorcy powinni być zobowiązani do ochrony pracowników prowadzących pojazdy w ramach swoich obowiązków zawodowych i traktować to jako element bezpieczeństwa pracy. Dodatkowo, firmy powinny promować i wspierać działania na rzecz bezpieczeństwa”- tłumaczy instruktor ŠKODA Auto Szkoły, Radosław Jaskulski.

Zaangażowanie przedsiębiorstwa w takie działania może przynieść wielowymiarowe korzyści, zarówno dla samej firmy, jej pracowników, a także dla otoczenia, w którym firma działa. By osiągnąć korzyści, należy opracować działania i procedury, opisać je w dokumencie zwanym polityką bezpieczeństwa i wdrożyć w funkcjonowanie firmy.

Przykłady firm, które wdrożyły politykę bezpieczeństwa pokazują, że przy kompleksowym podejściu do tematu zarządzania, można poprawić bezpieczeństwo użytkowników pojazdów i zmniejszyć szkodowość. Do korzyści można dołożyć ograniczenie wydatków na ubezpieczenia pojazdów, koszty napraw oraz przy systematycznej kontroli pojazdów, ograniczenie ryzyka wynikającego z zaniedbań. Inwestowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa to również korzyści wizerunkowe, zarówno wśród potencjalnych pracowników jak i odbiorców zewnętrznych marki. I na koniec, działania te będą miały pozytywny wpływ na środowisko.

Polityka bezpieczeństwa floty określa wymagania, które mają umożliwić organizacji zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków i kolizji drogowych. Należą do nich między innymi zakup i utrzymanie pojazdów, sprawdzenie uprawnień kierowców, odpowiednia organizacja pracy uwzględniająca czas pracy i przepisy ruchu drogowego, monitorowanie korzystania z pojazdów służbowych, a także zapewnienie odpowiednich szkoleń podnoszących bezpieczeństwo użytkowania pojazdów. Do obowiązków pracowników należy posiadanie ważnego prawa jazdy, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zgłaszanie wszelkich zdarzeń, które mają lub mogą mieć konsekwencje dla pracodawcy, czy wreszcie dbanie o powierzony samochód.

„Dodatkowo pracownik powinien unikać prowadzenia pojazdu w sytuacjach zmęczenia, choroby itp. Opisane obowiązki stron mają tutaj charakter ogólny, w polityce bezpieczeństwa ich opis powinien być szczegółowy wraz z opisanymi sankcjami w przypadku niezastosowania się do nich”- kontynuuje instruktor ŠKODA Auto Szkoły

Warto wcześniej, przed ich spisaniem, określić wszystkie elementy ryzyka, czyli takie, które mogą przyczynić się do ewentualnego wypadku, a mogą wystąpić na drodze. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie miało odpowiednio przygotowane procedury i działania, które ograniczą możliwość wystąpienia tych szkód. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa to inwestycja, która zawsze się zwraca. Bezpieczeństwo jest bowiem niezauważalne dopóty, dopóki nie dojdzie do sytuacji, w której w jednej chwili zaprocentują wszystkie podjęte wcześniej działania.

Ostatnie newsy

Wszystkie newsy