Wróć do strony

Zrównoważony rozwój

Wstęp

Škoda pragnie, aby rozwój marki był zgodny z dobrem dla środowiska i przyszłych pokoleń. Jej strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na filarach społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Filary te obejmują strategię CSR, działania Green Future oraz zasady etycznego postępowania. Kierownictwo Škody jest regularnie informowane o zrównoważonym zarządzaniu w firmie. Škoda publikuje raporty o zrównoważonym rozwoju i działaniach marki w tym obszarze co dwa lata od 2007 roku. W 2017 roku opublikowano raport za rok 2015/2016, który jest regulowany międzynarodowymi standardami GRI (Global Reporting Initiative).

Ochrona środowiska

Pomimo tego, że Škoda zwiększyła swoją produkcję 3-krotnie od czasów dołączenia do Grupy Volkswagen w 1991 roku, marka w żaden sposób nie obciążyła dodatkowo środowiska. Co więcej, Škoda nieustannie dba o ekologię i konsekwentnie obniża np. zużycie wody lub energii, a także usprawnia gospodarowanie odpadkami. Osiągnięto to dzięki dużym inwestycjom w ochronę środowiska, skierowanym głównie na modernizację źródeł energii, budowę najwyższej klasy lakierni i oczyszczalni ścieków oraz ochronę gleby i wód gruntowych, a także wdrożenie środków oszczędzania energii. Škoda minimalizuje swój wpływ na środowisko w dłuższej perspektywie. Audyt ISO 14001 udowodnił, że marka w pełni spełnia zobowiązania swojej polityki środowiskowej. Škoda robi postępy w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, a w ramach udoskonalania wewnętrznych systemów wdrożyła system zarządzania energią (EMS), certyfikowany zgodnie z normą ISO 50001.

Certyfikaty

Wydajność zintegrowanego systemu zarządzania jest corocznie sprawdzana w audycie przeprowadzanym przez zewnętrzną certyfikowaną firmę. Przestrzeganie wymagań międzynarodowych norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 jest udokumentowane ważnymi certyfikatami wydanymi przez akredytowaną instytucję certyfikującą (Škoda musi posiadać certyfikat ISO 27001). Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 jest jednym z warunków zatwierdzenia samochodu przez ustawodawców UE i większość innych rynków, na które eksportowane są modele Škoda. Dzięki temu, Škodzie nie wolno sprzedawać samochodów bez homologacji i ważnego certyfikatu.

System Zarządzania Energią EnMS

Podstawowym celem EnMS jest realizacja zobowiązań w ramach polityki środowiskowej oraz wdrożenie środków niezbędnych do ograniczenia zapotrzebowania na energię budynków, maszyn i urządzeń. Wprowadzenie normy międzynarodowej skutkuje zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych i innych negatywnych czynników. Dodatkową korzyścią jest obniżenie kosztów energii.

Zrównoważony System Zarządzania – EMS

Zrównoważony System Zarządzania EMS Škody, certyfikowany zgodnie z EN ISO 14 001:2004, jest częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania. EMS obejmuje następujące działania w zakładach w Mladá Boleslav, Kvasiny i Vrchlabí:

• rozwój, produkcja, sprzedaż i serwis pojazdów silnikowych, komponentów i narzędzi

• produkcja i eksport pojazdów sprzedaż oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.

System Zarządzania Jakością – QMS

Audyt QMS jest oceną zgodności rzeczywistych praktyk z wymaganiami systemu zarządzania jakością zdefiniowanego przez ISO 9001 i VDA 6.1 i 6.4. Audyt QMS jest również częścią audytów IMS.

Polityka

Polityka Škody to zasady jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa informacji i higieny pracy, które wyznaczają kierunek rozwoju całej firmy.