Wr贸膰 do strony

POLITYKA KORPORACYJNA

艁AD KORPORACYJNY

艁ad korporacyjny to system zarz膮dzania i nadzorowania firm膮, a tak偶e zbi贸r metod i procedur, kt贸re zobowi膮zuj膮 do zachowania r贸wnowagi mi臋dzy firm膮 a jej pracownikami. System ten okre艣la spos贸b podzia艂u praw i obowi膮zk贸w pomi臋dzy interesariuszy firmy, w tym udzia艂owc贸w, zarz膮d, pracownik贸w i klient贸w.

Jego celem jest odpowiedzialne, wykwalifikowane i przejrzyste zarz膮dzanie przedsi臋biorstwem, ukierunkowane na d艂ugofalowy sukces oraz ochron臋 interes贸w interesariuszy.

艩KODA przywi膮zuje ogromn膮 wag臋 do tego, by odnosi膰 sukcesy w spos贸b przejrzysty i otwarty na pracownik贸w, partner贸w biznesowych, klient贸w oraz og贸艂 spo艂ecze艅stwa.

Od 2007 roku 艩KODA wprowadza stosowne zalecenia i zasady okre艣lone w Kodeksie 艁adu Korporacyjnego w oparciu o Zasady OECD, zmodyfikowane przez Czesk膮 Komisj臋 Papier贸w Warto艣ciowych w 2004 roku. Poprzez ci膮g艂e udoskonalanie proces贸w i zasad, marka chce rozwija膰 swoj膮 etyczno艣膰 w praktykach biznesowych.

Kodeks post臋powania

Polityka korporacyjna marki opiera si臋 na zasadach zapisanych w "Kodeksie Post臋powania w grupie 艩KODA AUTO". Kodeks ten opiera si臋 na zastosowaniu og贸lnie przyj臋tych warto艣ci spo艂ecznych.

Spo艂eczna odpowiedzialno艣膰 biznesu

Koncepcja spo艂ecznej odpowiedzialno艣ci biznesu zawsze by艂a kluczow膮 kwesti膮 dla marki 艩KODA. Dzi臋ki temu firma zbudowa艂a silne wi臋zi nie tylko z pracownikami i ich rodzinami, ale tak偶e z mieszka艅cami w swoim regionie. W ramach swoich dzia艂a艅, 艩KODA k艂adzie nacisk na bezpiecze艅stwo drogowe, szkolenia techniczne i edukacj臋, pomoc dzieciom, mobilno艣膰 bez barier, dobro pracownik贸w i harmoni臋 z regionem. 艩KODA jest tak偶e sponsorem licznych wydarze艅 kulturalnych i sportowych na scenie krajowej i mi臋dzynarodowej. Ponadto, marka zach臋ca r贸wnie偶 swoich partner贸w do przyjmowania zasad CSR i budowania dobrych relacji.

System zarz膮dzania ryzykiem

Struktura zarz膮dzania ryzykiem w 艩KODZIE, jako element operacyjny procesu korporacyjnego, precyzyjnie okre艣la poszczeg贸lne ryzyka, ocenia ich skuteczno艣膰, podejmuje dzia艂ania w celu ich wyeliminowania oraz dokumentuje skuteczno艣膰.

Organizacja zarz膮dzania ryzykiem

Globalna dzia艂alno艣膰 艩KODY wi膮偶e si臋 z wieloma zagro偶eniami, kt贸re mog膮 pogorszy膰 jej wyniki finansowe i sukces biznesowy. Jednocze艣nie marka nieustannie stara si臋 wykorzysta膰 ka偶de zmiany gospodarcze i regulacyjne, by budowa膰 swoj膮 pozycj臋.

Dzia艂anie w zgodzie

Marka 艩KODA i ca艂a grupa 艩KODA AUTO s膮 rygorystycznie zobowi膮zane do przestrzegania przepis贸w, wewn臋trznych regulacji, zasad etycznych i innych zobowi膮za艅. Ka偶de z nich obejmuje dzia艂ania zar贸wno wewn膮trz, jak i na zewn膮trz firmy. W ten spos贸b 艩KODA jasno sygnalizuje, 偶e jej dzia艂alno艣膰 jest zgodna z prawem i etyczna wobec konkurencji, spraw podatkowych, ochrony 艣rodowiska i pracownik贸w.

艩KODA posiada Departament Zarz膮dzania Zgodno艣ci膮 i Ryzykiem, kt贸ry nadzoruje realizacj臋 tych warto艣ci. Prace tego dzia艂u obejmuj膮 doradztwo w zakresie wszystkich kwestii zwi膮zanych z przestrzeganiem przepis贸w oraz wdra偶anie nowych 艣rodk贸w zgodno艣ci w艣r贸d pracownik贸w.

Grupa 艩KODA AUTO z przekonaniem wierzy, 偶e zr贸wnowa偶ony sukces wymaga przestrzegania pewnych zasad, a wprowadzenie standard贸w - sk艂adaj膮cych si臋 z wymog贸w, zobowi膮za艅 i zasad etycznych - stanowi podstaw臋 procesu decyzyjnego. Takie dzia艂ania zapewniaj膮 mo偶liwo艣膰 wdro偶enia strategii sformu艂owanej przez Grup臋 Volkswagen i przek艂adaj膮 si臋 na rynek globalny.

Kodeks post臋powania

Kodeks post臋powania podsumowuje podstawowe zasady post臋powania pracownik贸w 艩KODY i jest pomocny w reagowaniu na wyzwania prawne lub etyczne. Wynikiem tych dzia艂a艅 jest reputacja marki 艩KODY w艣r贸d pracownik贸w na ca艂ym 艣wiecie. To dlatego "Kodeks post臋powania w grupie 艩KODA AUTO" sta艂 si臋 nieod艂膮czn膮 cz臋艣ci膮 naszej kultury korporacyjnej.

System Ombudsman

Grupa Volkswagen, do kt贸rej przynale偶y 艩KODA, wprowadzi艂a System Rzecznika Praw Obywatelskich ustanowiony w celu obs艂ugi zg艂osze艅 zwi膮zanych z rzeczywist膮 lub podejrzewan膮 korupcj膮. Dzi臋ki temu wszyscy nasi pracownicy mog膮 skontaktowa膰 si臋 z jednym z dw贸ch niezale偶nych Rzecznik贸w, aby zg艂osi膰 wszelkie podejrzenia korupcji. Us艂ugi Rzecznika Praw Obywatelskich s膮 r贸wnie偶 dost臋pne dla naszych dostawc贸w, klient贸w i wszystkich os贸b maj膮cych kontakt z mark膮. Celem tego systemu jest pewno艣膰 sprawiedliwego dzia艂ania i funkcjonowania marki. Dla wi臋kszego bezpiecze艅stwa, w swoich dzia艂aniach Rzecznikom nie wolno ujawnia膰 pochodzenia swoich raport贸w.

Niewolnictwo i handel lud藕mi

To o艣wiadczenie zosta艂o sporz膮dzone zgodnie z artyku艂em 54 Ustawy o wsp贸艂czesnym niewolnictwie z 2015 roku w Wielkiej Brytanii.