BATERIE I AKUMULATORY

Marka ŠKODA nie tylko wspiera ekologiczne zagospodarowywanie odpadów, ale także odzyskiwanie surowców, ich ponowne wykorzystywanie oraz bezpieczne unieszkodliwianie.

BĄDŹMY ŚWIADOMI!

Wyrzucanie sprzętu elektrycznego, zużytych baterii i akumulatorów staje się problemem, którego nie wolno ignorować. Tak zwane "elektro-śmieci" to wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który chcemy wymienić na nowy, lub który posiada usterkę, niedającą się naprawić.

JAKIE PROCESY POMAGAJĄ CHRONIĆ ŚRODOWISKO?

Poznanie źródeł odpadów, opracowywanie metod skutecznego zmniejszania ich negatywnego wpływu na środowisko, i wreszcie, wprowadza­nie nowych metod efektywnej zbiórki i recyklingu różnego rodzaju odpadów, w szczególności przeterminowanych i zużytych akumulatorów i baterii – to pierwszy krok do skutecznej ochrony środowiska naturalnego.​​​

Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii

Zmniejszenie ilości materiałów i energochłonności produkcji.

Wykorzystywanie analizy "cyklu życia produktu"

Kontrola przepływu i unieszkodliwianie odpadów nazywanych popularnie niebezpiecznymi

RECYCLING

Proces ten polega na poddaniu odpadów odpowiedniej obróbce pozwalającej na prawie całkowity odzysk zawartych w nich związków. Główną przeszkodą w stosowaniu tej metody są wysokie koszty budowy i eksploatacji linii technologicznej.

METODY RECYKLINGU

Przedstawione poniżej metody odzysku materiałów ze zużytych i przeterminowanych akumulatorów i baterii poprzedzone są zazwyczaj etapami wstępnymi: zbiórką zużytych lub przeterminowanych baterii i akumulatorów oraz segregacją odpadów zawierających różnego rodzaju akumulatory i baterie.

Mechaniczne

polegające na rozdrobnieniu odpadów w specjalnych młynach

Hydrometalurgiczne

polegające na odzysku materiałów w wyniku rozpuszczenia

Termiczne

polegające na odzysku materiałów poprzez wytopienie metali

METODY RECYKLINGU

Przedstawione powyżej metody odzysku materiałów ze zużytych i przeterminowanych akumulatorów i baterii poprzedzone są zazwyczaj etapami wstępnymi: zbiórką zużytych lub przeterminowanych baterii i akumulatorów segregacją odpadów zawierających różnego rodzaju akumulatory i baterie

ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTORNICZNYCH

W celu bezpiecznje eksploatacji róznego rodzaju urządzeń elektronicznych, należy kierować się następującymi zasadami:

 • Czytaj instrukcję obsługi urządzenia, w którym masz zastosować akumulator lub baterię.
 • Zainstaluj ogniwo zgodnie z oznaczeniami biegunów (+) i (-) umieszczonymi na ogniwie i w odbiorniku energii.
 • Wymieniaj pojedyncze ogniwo pracujące w urządzeniu jedynie na ogniwo tego samego typu.
 • Przechowuj ogniwa w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Przechowywanie ogniw w podwyższonej temperaturze sprzyja ich samorozładowaniu.
 • Stosuj do ładowania ogniw odwracalnych wyłącznie łądowarki przeznaczone do konkretnego typu ogniw. Nie stosuj w urządzeniu ogniw różnego typu oraz tego samego typu, ale częściowo rozładowanych.
 • Nie ładuj ogniw pierwotnych - może to spowodować eksplozję ogniwa.
 • Nie wrzucaj ogniw do ognia.
 • Nie przechowuj ogniw razem z przedmiotami metalowymi. Spowodować to może zwarcie biegunów ogniwa, a w konsekwencji jego rozładowanie.

PAMIĘTAJ!

 1. Nigdy nie wyrzucaj zużytych baterii i akumulatorów wraz z innymi odpadami.
 2. Zostawiaj te produkty w specjalnie do tego przeznaczonych miejsach i punktach zbiorczych.
 3. Punkty zbiorcze w przypadku baterii i akumulatorów małogabarytowych znajdują się w wielu placówkach oświatowych, obiektach handlowo-usługowych, urzędach.
 4. W przypadku baterii i akumulatorów o większych gabarytach powinny być one dostarczane do punktów selektywnej zbióki odpadów.
 5. Zwaracaj także uwagę na lokalne akcje organizowane w Twoim mieście, jak np. Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych, które także umożliwiają pozbycie się tego rodzaju odpadów, bez zagrożenia dla środowiska.

 PRZECZYTAJ TEŻ:

Recykling samochodowy

Troska o człowieka i środowisko jest naszym strategicznym celem.

Ekologia

Gwarantujemy możliwość recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

UMÓW SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ

Poznaj bliżej wybraną ŠKODĘ i zabierz ją w trasę