Wróć do strony
Aktualizacje Connect Over-the-Air

Ograniczenia funkcjonalne

Łączność

Aktualizacje Connect Over-the-Air są wysyłane do pojazdu za pośrednictwem usługi aktualizacji systemu online Škoda Connect. Aktualizacja Over-the air może być dostarczona do pojazdu tylko wtedy, gdy:

- Dla pojazdu został wyznaczony użytkownik główny (wówczas pojazd jest widoczny w MyŠkoda dla użytkownika głównego).

- Tryb online jest włączony (ON) w ustawieniach prywatności (Menu -> Użytkownicy -> Ustawienia)

Blokowanie

Pojazdem nie można jeździć.

Użytkownik musi opuścić pojazd i zablokować go, aby instalacja mogła się rozpocząć:

- Jeśli pojazd nie zostanie zablokowany w ciągu dziesięciu minut od naciśnięcia przycisku Install, aktualizacja nie zostanie ukończona.
- Jeśli pojazd zostanie ponownie odblokowany, musi zostać ponownie zablokowany w ciągu dwóch minut, w przeciwnym razie aktualizacja nie zostanie zakończona. To samo dotyczy sytuacji, gdy włączona jest funkcja automatycznego odblokowywania pojazdu po wykryciu zbliżenia kluczyka.

KESSY blokowanie/odblokowanie pojazdu jest wyłączone. Zdalne (centralne) sterowanie pozostaje funkcjonalne podczas całego procesu.

Safelock nie zostanie włączony (drzwi nadal można otworzyć od wewnątrz).

Comfort Opening jest wyłączony (centralny zamek zostanie odblokowany, ale okna pozostaną zamknięte).

Coming/Leaving Home nie zostanie aktywowany (wszystkie światła pozostają wyłączone).

Alarm jest wyłączony, dioda LED na drzwiach nadal miga (do czasu aktualizacji sterownika drzwi).

Ładowanie

Gdy ładowanie jest aktywne, przycisk instalacji nie jest dostępny.

Podczas procesu aktualizacji ładowanie nie może być włączone.

Jeśli pojazd jest podłączony do Wallboxa, proces ładowania rozpocznie się automatycznie po zakończeniu aktualizacji Over-the-Air.

Jeśli pojazd jest podłączony do publicznej stacji ładowania z uwierzytelnianiem, proces ładowania NIE rozpocznie się po zakończeniu aktualizacji Over-the-Air.