Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Sprzedaż samochodu i realizacja usług w ramach obsługi posprzedażnej

Na podstawie niniejszego dokumentu, jako administrator danych osobowych – Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP) – przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach następującego działania:

Realizacja sprzedaży samochodu

Cel przetwarzania:

Realizacja sprzedaży samochodu.

Opis celu przetwarzania:

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe we wszystkich działaniach niezbędnych do tego, abyś mógł/mogla kupić jeden z naszych samochodów, tj. do przygotowania zamówienia Twojego przyszłego samochodu oraz późniejszego zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży, w tym wystawienia faktury i wydania samochodu u naszego partnera handlowego.

Podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia z Tobą umowy oraz jej wykonania. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem umownym, zatem jeśli ich nie podasz, możemy nie być w stanie zawrzeć z Tobą umowy lub wykonać wcześniej zawartej umowy.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane opisowe, dane transakcyjne i informacje techniczne dotyczące produktu.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

10 lat od zawarcia umowy.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Podmioty należące do sieci dystrybucji. Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Udzielenie korzyści finansowej

Cel przetwarzania:

Udzielenie korzyści finansowej

Opis celu przetwarzania:

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu włączenia Cię do tak zwanej „grupy docelowej”, dzięki czemu będziesz mógł/mogła uzyskać, wraz z wybranym przez Ciebie podmiotem należącym do sieci dystrybucji, korzyść finansową wynikającą z zakupu samochodu. Powyższy cel przetwarzania nie obejmuje tworzenia fotokopii dowodów rejestracyjnych osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia z Tobą umowy oraz jej wykonania. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem umownym, zatem jeśli ich nie podasz, możemy nie być w stanie zawrzeć z Tobą umowy lub wykonać wcześniej zawartej umowy.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane opisowe, dane transakcyjne i informacje techniczne dotyczące produktu.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

10 lat od zawarcia umowy.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Podmioty należące do sieci dystrybucji, organ kontrolujący właściwe pobieranie środków przez partnerów handlowych Škoda Auto. Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Realizacja świadczeń pieniężnych na rzecz posiadaczy dowodu rejestracyjnego osoby niepełnosprawnej

Cel przetwarzania:

Realizacja świadczeń pieniężnych na rzecz posiadaczy dowodu rejestracyjnego osoby niepełnosprawnej

Opis celu przetwarzania:

W przypadku realizacji świadczenia pieniężnego w ramach „grupy docelowej” obejmującej osoby niepełnosprawne zeskanujemy i będziemy przetwarzać Twój dowód rejestracyjny osoby niepełnosprawnej, na podstawie którego Ty i wybrany przez Ciebie podmiot należący do sieci dystrybucji uzyskacie korzyść finansową podczas zakupu samochodu.

Podstawa prawna przetwarzania:

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Jeśli nie udzieliłeś/-aś nam zgody, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

Do momentu wycofania zgody.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Podmioty należące do sieci dystrybucji. Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Realizacja zamówienia w serwisie Škoda Auto

Cel przetwarzania:

Realizacja zamówienia w serwisie Škoda Auto

Opis celu przetwarzania:

Jeśli będziesz chciał/-ła skorzystać z usług naszego serwisu Škoda Auto, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, zwłaszcza w celu zarezerwowania terminu wizyty, wystawienia zlecenia pracy lub wystawienia faktury, a także obsługi ewentualnego zdarzenia ubezpieczeniowego wraz z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Podstawa prawna przetwarzania:

Musimy przetwarzać dane, aby móc zawrzeć z Tobą umowę lub wykonać zawartą z Tobą umowę. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem umownym, zatem jeśli ich nie podasz, możemy nie być w stanie zawrzeć z Tobą umowy lub wykonać wcześniej zawartej umowy.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, historia transakcji handlowych i informacje techniczne dotyczące produktu.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

10 lat od zakończenia realizacji zlecenia usługi.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Towarzystwo ubezpieczeniowe. Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Podpisanie umowy zlecenia serwisowego za pomocą podpisu biometrycznego

Cel przetwarzania:

Podpisanie umowy zlecenia serwisowego za pomocą podpisu biometrycznego

Opis celu przetwarzania:

Jeśli będziesz chciał/-ła skorzystać z usług naszego serwisu Škoda Auto, wykorzystamy Twoje dane do zawarcia z Tobą umowy zlecenia usług w Twoim serwisie Škoda Auto za pomocą Twojego (tak zwanego) dynamicznego podpisu.

Podstawa prawna przetwarzania:

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Jeśli nie udzieliłeś/-aś nam zgody, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane biometryczne.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

10 lat od zakończenia realizacji zlecenia usługi.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Zapewnienie i realizacja usług w ramach obsługi posprzedażnej

Cel przetwarzania:

Zapewnienie i realizacja usług w ramach obsługi posprzedażnej

Opis celu przetwarzania:

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu zawarcia umowy dotyczącej usług posprzedażnych, którymi będziesz zainteresowany/-na, oraz ich realizacji. Obejmują one usługę przedpłaconą, przedłużoną gwarancję i usługi pomocy drogowej.

Podstawa prawna przetwarzania:

Musimy przetwarzać dane, aby móc zawrzeć z Tobą umowę lub wykonać zawartą z Tobą umowę. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem umownym, zatem jeśli ich nie podasz, możemy nie być w stanie zawrzeć z Tobą umowy lub wykonać wcześniej zawartej umowy.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje techniczne dotyczące produktu.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

10 lat od rozwiązania umowy.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Podmioty należące do sieci dystrybucji, infolinia, ŠkoFIN s.r.o. Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Badanie zadowolenia klienta

Cel przetwarzania:

Badanie zadowolenia klienta

Opis celu przetwarzania:

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do uzyskania Twojej opinii na temat produktów i usług dostarczanych w ramach całej sieci dystrybucji Škoda Auto. Dane osobowe są przekazywane spółkom, które realizują dla nas badanie dotyczące Twojego zadowolenia. W przypadku stwierdzenia Twojego niezadowolenia, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do realizacji środków zaradczych (w tym przekazania sprawy odpowiedniemu podmiotowi należącemu do sieci dystrybucji).

Podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu. Zależy nam na nieustannym ulepszaniu naszych produktów i usług, aby nasi klienci byli z nich zadowoleni.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje techniczne dotyczące produktu.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

2 lat od realizacji usługi.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Podmioty należące do sieci dystrybucji, biura informacji kredytowej, podmioty realizujące badanie zadowolenia klienta, spółki należące do grupy kapitałowej. Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Rozpatrywanie reklamacji klientów

Cel przetwarzania:

Rozpatrywanie reklamacji klientów

Opis celu przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rozpatrywania Twoich reklamacji zgłaszanych mailowo, pocztą, telefonicznie, osobiście, w ramach sieci społecznościowych i za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. Aby zapewnić Twoje zadowolenie, możemy przekazywać Twoje dane osobowe członkom sieci dystrybucji, jeśli będzie do konieczne do rozpatrzenia Twojej reklamacji.

Podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu. Chcemy spełniać oczekiwania dotyczące jakości naszych produktów i usług oraz zapobiegać ewentualnym sporom.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje techniczne dotyczące produktu, historia transakcji handlowych, korespondencja, inne formy kontaktu i profile opracowane na podstawie tych danych.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

6 lat od rozpatrzenia reklamacji.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Podmioty należące do sieci dystrybucji. Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Rozliczenia z dostawcami dotyczące wydatków z tytułu gwarancji poniesionych w związku z nimi.

Cel przetwarzania:

Rozliczenia z dostawcami dotyczące wydatków z tytułu gwarancji poniesionych w związku z nimi.

Opis celu przetwarzania:

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do rozliczeń z naszymi dostawcami (między innymi w celu zapewnienia rekompensaty finansowej) związanymi z wydatkami z tytułu gwarancji poniesionymi w związku z nimi. Dokonując rozliczeń z dostawcami, musimy przesyłać im niektóre twoje dane osobowe wymagane w poszczególnych przypadkach.

Podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu. Celem tym są nasze rozliczenia z dostawcami.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Informacje techniczne dotyczące produktu.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

6 lat od rozliczenia rekompensaty.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Dostawca uszkodzonej części. Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od osób trzecich.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

W ramach tego przetwarzania dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom należącym do grupy ŠKODA AUTO lub ewentualnie innym odbiorcom w krajach trzecich, tj. w Chińskiej Republice Ludowej, Republice Indii i Federacji Rosyjskiej. W takim przypadku przetwarzanie może odbywać się na podstawie standardowych klauzul umownych, tj. wzoru umowy wydanego przez Komisję Europejską, bez wprowadzania żadnych zmian w tekście, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Bieżące informacje są dostępne pod adresem http://www.skoda-auto.com/other/privacy-statement.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Rozliczenia z podmiotami należącymi do sieci dystrybucji

Cel przetwarzania:

Rozliczenia z podmiotami należącymi do sieci dystrybucji, dotyczące napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz działań serwisowych

Opis celu przetwarzania:

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do rozliczeń z podmiotami należącymi do sieci dystrybucji, dotyczących gwarancyjnych i pogwarancyjnych napraw Twojego samochodu oraz działań serwisowych wynikających z naszego obowiązku ustawowego. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wymianę danych pomiędzy Škoda Auto a podmiotami należącymi do sieci dystrybucji.

Podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu. Cel ten dotyczy naszych rozliczeń z podmiotami należącymi do naszej sieci dystrybucji.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Historia transakcji handlowych, informacje techniczne dotyczące produktu.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

15 lat od daty rozliczenia.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Podmioty należące do sieci dystrybucji, agencje marketingowe. Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od osób trzecich. Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych: Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Organizacja i realizacja działań serwisowych

Cel przetwarzania:

Organizacja i realizacja działań serwisowych

Opis celu przetwarzania:

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do organizacji wszelkiego rodzaju działań serwisowych wynikających z określonych uregulowań prawnych, w tym informowania o niezbędnych działaniach serwisowych dotyczących Twojego samochodu lub przekazania numeru VIN Twojego samochodu podmiotom należącym do sieci dystrybucji w celu sprawdzenia, czy Twój samochód jest objęty działaniem serwisowym. Jesteśmy w posiadaniu Twoich danych osobowych w związku z naszym wcześniejszym kontaktem z Tobą lub możemy je otrzymać od osoby, która sprzedała Ci samochód.

Podstawa prawna przetwarzania:

Musimy przetwarzać dane w celu spełnienia obowiązku wynikającego z uregulowań prawnych. Przekazanie tych danych jest obowiązkiem ustawowym, zatem nieprzekazanie ich stanowi naruszenie obowiązujących przepisów.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje techniczne dotyczące produktu.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

10 lat od powiadomienia o działaniu serwisowym.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Podmioty realizujące działania serwisowe, podmioty należące do sieci dystrybucji. Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie oraz od osób trzecich.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Realizacja zlecenia klienta

Cel przetwarzania:

Realizacja zlecenia klienta

Opis celu przetwarzania:

Twoje dane osobowe są wykorzystywane do realizacji Twojego zlecenia – od dodatkowego montażu akcesoriów po sprzedaży samochodu.

Podstawa prawna przetwarzania:

Musimy przetwarzać dane, aby móc zawrzeć z Tobą umowę lub wykonać zawartą z Tobą umowę. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem umownym, zatem jeśli ich nie podasz, możemy nie być w stanie zawrzeć z Tobą umowy lub wykonać wcześniej zawartej umowy.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje techniczne dotyczące produktu.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

10 lat od zawarcia umowy.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Weryfikacja prawa własności do samochodu klienta

Cel przetwarzania:

Weryfikacja prawa własności do samochodu klienta

Opis celu przetwarzania:

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu zweryfikowania Twojego prawa własności do samochodu podczas zamawiania inteligentnych części, np. kluczyków. Udzielając zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wyrażasz również zgodę na wykonanie kopii Twojego dowodu osobistego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna przetwarzania:

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Jeśli nie udzieliłeś/-aś nam zgody, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikacyjne, kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

10 lat od dokonania wpisu.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Jakie prawa Ci przysługują?

W ramach przetwarzania danych przysługują Ci następujące prawa:

Dostęp do przetwarzanych danych osobowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Poprawa błędnych, niedokładnych lub niepełnych danych osobowych.

Usunięcie danych osobowych w przypadku zakończenia istnienia podstawy prawnej dla celu przetwarzania lub w przypadku bezprawnego przetwarzania.

Ograniczenie zakresu przetwarzania danych.

Pobranie własnych danych osobowych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy Tobie lub innemu administratorowi.

Sprzeciwienie się przetwarzaniu danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych jest bezprawne.

Nieuwzględnienie w automatycznym procesie podejmowania decyzji.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

W przypadku skorzystania przez Ciebie ze swoich praw, Volkswagen Group Polska sp. z o.o. może naliczyć uzasadnioną opłatę w związku z poniesionymi kosztami administracyjnymi, jeśli żądania podmiotu danych są wyraźnie bezpodstawne lub przesadne.

W przypadku pytań dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych skorzystaj z poniższych kanałów komunikacji:

Poczta:

Volkswagen Group Polska sp. z o.o.

ul. Krańcowa 44,

Poznań 61-037,

Polska

Inspektor ochrony danych (IOD)

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych (IOD) VGP.

E-mail: iod@vw-group.pl

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.

Zgłaszanie skarg

Jeśli nie wyrażasz zgody na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych przez Volkswagen Group Polska sp. z o.o. i postępowania z nimi, możesz złożyć skargę do Inspektora ochrony danych (IOD) Volkswagen Group Polska sp. z o.o. lub organu nadzoru.

Biuro ds. ochrony danych osobowych
Volkswagen Group Polska sp. z o.o.
ul. Krańcowa 44,
61-037 Poznań

Polska

E-mail: iod@vw-group.pl

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.