Kontakt w celu uzyskania informacji o programie sprzedaży dyplomatycznej

Na podstawie niniejszego dokumentu, jako administrator danych osobowych – Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP) – przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące działania:

Cel przetwarzania: Skontaktowanie się z klientem w celu uzyskania informacji o dyplomatycznym programie sprzedaży.

Opis celu przetwarzania: Dane wykorzystujemy w celu skontaktowania się z klientem, który podał swoje dane za pomocą formularza on-line znajdującego się na stronie internetowej ŠKODA Diplomatic Sales. Pracownicy ŠKODY wykorzystają podane dane do przesłania klientowi informacji o dyplomatycznym procesie sprzedaży i wymaganiach kwalifikacyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych upoważnia nas do skontaktowania się z Tobą i przesłania niezbędnych informacji. Bez Twojej zgody na przetwarzanie danych, nie będziemy mogli nawiązać kontaktu.

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy: Dane identyfikacyjne Dane kontaktowe

Okres przetwarzania i archiwizacji: 2 lata od momentu nawiązania kontaktu z klientem

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe: Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych: Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych: Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych: Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje: Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych.