Usługi związane z użytkowaniem samochodów elektrycznych Škoda

Na podstawie niniejszego dokumentu, jako administrator danych osobowych – Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP) – przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące działania:

Usługi związane z użytkowaniem samochodów elektrycznych ŠKODA

Cel przetwarzania: Usługi związane z użytkowaniem samochodów elektrycznych ŠKODA.

Opis celu przetwarzania: Twoje dane osobowe wykorzystujemy do pośredniczenia w usługach związanych z użytkowaniem Twojego samochodu elektrycznego. Usługi te obejmują pomoc w preferencyjnym ładowaniu samochodów lub doradztwo i instalację urządzeń typu Wallbox. Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom wymienionym w części "Kategorie wykonawców" lub "Odbiorcy" – wykonawcy skontaktują się z Tobą w celu ustalenia szczegółów dotyczących świadczonych usług.

Podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych upoważnia nas do pośredniczenia w usługach związanych z Twoim samochodem. Bez Twojej zgody na przetwarzanie danych, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy: Dane identyfikacyjne Dane kontaktowe

Okres przetwarzania i archiwizacji: 6 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe: Dostawca energii Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych: Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych: Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych: Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje: Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych.