Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Realizacja mobilnych usług online Škoda Connect

Na podstawie niniejszego dokumentu, jako administrator danych osobowych – Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP) – przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach następującego działania:

Realizacja mobilnych usług online Škoda Connect

Cel przetwarzania:

Realizacja mobilnych usług online Škoda Connect

Opis celu przetwarzania:

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby zarejestrować Cię w środowisku Škoda Connect, aktywować zlecone usługi, powiązać je z Twoim samochodem za pomocą kodu PIN i umożliwić Ci zamawianie standardowych usług Škoda Connect z systemem Infotainment Online and Care Connect, aktywować usługi wymagające specjalnego sposobu zamówienia (zdalne odblokowywanie samochodu lub włączenie dodatkowego ogrzewania), a także rozszerzać ich zakres i rezygnować z nich. Takie korzystanie z danych osobowych może obejmować, na przykład, wykorzystanie danych pozyskanych za pośrednictwem systemu GPS, takich jak bieżąca lokalizacja samochodu, oraz ich ewentualne przesłanie do Google EarthTM lub podobnego usługodawcy. Aby umożliwić Ci korzystanie z mobilnych usług online ŠKODA Connect, będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu utworzenia Twojego konta użytkownika. W związku z tym musisz podać nam swój adres e-mail, na który wyślemy Ci e-mail z potwierdzeniem i hasłem. Będziemy dodawać do Twojego konta inne dane osobowe, w zależności od tego, które aplikacje wybierzesz za pośrednictwem swojego konta użytkownika. Jeśli korzystasz z portalu Škoda Connect Portal, również przetwarzamy w tym celu Twoje dane osobowe pozyskane za pośrednictwem portalu zgodnie z zasadami, które znajdziesz tutaj. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przesyłane dane są szyfrowane. Poniżej znajdziesz szczegółowe wyjaśnienie dotyczące usług ŠKODA Connect i przetwarzania danych w związku z poszczególnymi usługami. Usługi, z których możesz korzystać w samochodzie, zależą od wyposażenia samochodu i usług objętych obowiązującą Umową o świadczenie usług ŠKODA Connect.

I. Infotainment Online

Dzięki pakietowi usług Infotainment Online możesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Twoich przejazdów. Możesz wyszukiwać POI w okolicy, otrzymywać aktualne informacje dotyczące ruchu drogowego bezpośrednio z Internetu itd.

Google Earth

Korzystając z usługi Google Earth™, możesz odkrywać nowe miejsca, a dzięki realistycznym wizualizacjom otoczenia możesz doświadczyć nowej formy nawigacji. W tym celu samochód przesyła współrzędne wymaganych obszarów na mapie, typ i adres IP oraz wybrany język systemu nawigacji do Google®, aby mapy i dane zostały przesłane do samochodu we właściwym formacie.

Online POI – Wyszukiwanie (tekstowe/głosowe)

Funkcja „Online POI – Wyszukiwanie (tekstowe/głosowe)” umożliwia wyszukiwanie POI za pośrednictwem Google® w dowolnej lokalizacji w sposób w pełni ukierunkowany – za pomocą poleceń głosowych. Jednocześnie stałe aktualizowanie danych pozyskiwanych z Internetu zapewnia liczne, zaskakujące i przydatne odkrycia, gwarantujące dodatkowe atrakcje podczas podróży. W celu wyszukania POI z samochodu do Google® i Škoda Auto wysyłane są dane obejmujące współrzędne wybranego miejsca i promień wyszukiwania, wybrany język oraz pliki zawierające żądanie głosowe.

Stacje benzynowe

Funkcja „Stacje benzynowe” zapewnia informacje dotyczące stacji benzynowych znajdujących się w pobliżu samochodu. Wyniki wyszukiwania, poza lokalizacją, zawierają również informacje dotyczące cen i godzin otwarcia. Menu wyszukiwania jest otwierane na Twoje żądanie lub w przypadku spadku poziomu paliwa poniżej określonej wartości. W celu wyszukania stacji benzynowych bieżące współrzędne są przesyłane do Škoda Auto, a stamtąd do autoryzowanego serwisu wyszukiwania Škoda Auto.

Miejsca parkingowe

Za pomocą usługi „Miejsca parkingowe” możesz wyszukać odpowiedni parking w pobliżu miejsca, w którym znajduje się Twój samochód. Aplikacja wskazuje łączną liczbę miejsc parkingowych i liczbę wolnych miejsc. Ponadto usługa informuje o cenach, godzinach otwarcia i odległościach. Odpowiednie parkingi są wyświetlane w podglądzie systemu nawigacji. W celu wyszukania parkingu bieżące współrzędne są przesyłane do Škoda Auto, a stamtąd do autoryzowanego serwisu wyszukiwania Škoda Auto.

Komunikaty drogowe online

Korzystając z usługi „Komunikatów drogowych online” zawsze masz dostęp do aktualnych informacji dotyczących bieżącej sytuacji na drodze, dzięki czemu możesz, na przykład, unikać korków. Komunikaty drogowe online pokazują bieżącą sytuację na drodze w systemie nawigacji. Informacje te są przekazywane przez serwis drogowy zatwierdzony przez Škoda Auto. Aby zaktualizować informacje o korkach, samochód przekazuje serwisowi swoje współrzędne, kierunek jazdy, prędkość, datę i godzinę oraz tymczasowy, przypadkowy numer identyfikacyjny.

Import celów online

Dzięki usłudze „Import celów online” przed rozpoczęciem podróży możesz zaimportować swoje POI przechowywane w Škoda Connect (Points of Interest – POI) do systemu nawigacji samochodu. POI są przekazywane przez Škoda Auto w celu zrealizowania żądania wysłanego z samochodu. Będą przechowywane, dopóki nie usuniesz ich w portalu Škoda Connect Portal lub aplikacji Škoda Connect App. Kiedy wyszukujesz POI na mapie w portalu Škoda Connect Portal lub aplikacji Škoda Connect App, do serwisu obsługującego mapę, zatwierdzonego przez Škoda Auto, wysyłane jest zapytanie.

Moje POI

W POI możesz przechowywać listę swoich ulubionych miejsc docelowych i zaimportować ją do systemu nawigacji samochodu. Podczas importu osobistej listy POI do portalu Škoda Connect Portal dane są przesyłane do systemu nawigacji i są gotowe do użytku na żądanie.

Pogoda

Usługa „Pogody” dostarcza bieżące informacje o pogodzie dla bieżącej lokalizacji i miejsca docelowego. Jednocześnie system uwzględnia przewidywany czas przybycia. Prognoza pogody dla bieżącej lokalizacji samochodu lub miejsca docelowego nawigacji jest zapewniana przez serwis meteorologiczny zatwierdzony przez ŠKODA Auto. W ramach żądania samochód przesyła do Škoda Auto współrzędne danego miejsca wraz z ustawieniami języka i jednostkami miary. Stamtąd informacje są przesyłane do serwisu meteorologicznego.

Wiadomości

Możesz wybrać kanał informacyjny i zaimportować go z portalu Škoda Connect Portal do samochodu. W portalu ŠKODA Connect Portal możesz wejść do portalu wiadomości, a następnie śledzić te informacje w samochodzie. Podczas pobierania wiadomości do wybranego/-ych przez Ciebie dostawcy/-ów wysyłane jest żądanie.

Import tras online

Korzystając z usługi „Import tras online” możesz przed rozpoczęciem podróży wysłać własne trasy z portalu Škoda Connect Portal lub aplikacji Škoda Connect App do systemu nawigacji samochodu. Aby zaakceptować trasy, system nawigacji musi być połączony z siecią i musi posiadać dane mapowe dotyczące poszczególnych miejsc docelowych. Można przechowywać maksymalnie 5 tras, które zawsze zawierają 10 celów częściowych w systemie nawigacji. Jeśli chcesz przechowywać dodatkową trasę powyżej tego limitu, musisz usunąć przechowywane trasy z systemu nawigacji.

Aktualizacja map online

„Aktualizacja map online” umożliwia aktualizowanie map w systemie nawigacji za pośrednictwem Internetu. Aktualizacje są oferowane w zależności od krajów lub regionów. „Aktualizacja map online” powiadamia Cię, kiedy dostępne są nowe aktualizacje mapy. Możesz wtedy wybrać dowolną aktualizację z listy „Aktualizacji map online”.

II. Care Connect

Care Connect umożliwia dostęp do funkcji bezpiczeństwa i usług samochodu za pośrednictwem portalu ŠKODA Connect Portal lub aplikacji Škoda Connect App.

Stan samochodu

Za pomocą usługi „Status samochodu” możesz sprawdzać, czy elektryczne szyby, drzwi, maska i klapa bagażnika są otwarte czy zamknięte, czy samochód jest zablokowany lub odblokowany i czy światła postojowe są włączone czy wyłączone. Możesz pobrać bieżące dane dotyczące stanu samochodu za pośrednictwem aplikacji Škoda Connect App oraz portalu Škoda Connect Portal. Usługa „Stanu samochodu” odczytuje i wyświetla tylko rzeczywiste informacje dotyczące stanu samochodu. Nie ma możliwości włączenia lub wyłączenia świateł ani odblokowania samochodu lub zamknięcia okien.

Dane jazdy

Usługa „Dane jazdy” umożliwia wyświetlanie średniej prędkości, czasu trwania podróży, pokonanej drogi i średniego zużycia paliwa bez konieczności wsiadania do samochodu. Po zakończeniu podróży określone dane są przesyłane do Škoda Auto po zablokowaniu samochodu i są dostępne na żądanie za pośrednictwem portalu Škoda Connect Portal i aplikacji the Škoda Connect App.

Miejsce parkowania

Funkcja „Miejsce parkowania” umożliwia sprawdzenie ostatniej znanej lokalizacji samochodu. Aplikacja Škoda Connect App umożliwia odnalezienie drogi do samochodu. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki bieżące miejsce postoju samochodu jest rejestrowane na podstawie współrzędnych GPS, a samochód automatycznie wysyła dane dotyczące swojej lokalizacji do Škoda Auto, gdzie są one przechowywane. Lokalizację można sprawdzić za pomocą aplikacji Škoda Connect App i portalu Škoda Connect Portal. Škoda Auto nie tworzy profili dotyczących przemieszczania się samochodu ani osób. Jeśli samochód zostanie, na przykład, odholowany lub skradziony bez uruchamiania silnika lub wyjęcia kluczyka ze stacyjki, nie ma możliwości sprawdzenia nowej lokalizacji samochodu.

Raport o stanie samochodu

„Raport o stanie samochodu” informuje o bieżącym stanie samochodu. Możesz wizualizować bieżące powiadomienia samochodu i/lub potrzeby związane z działaniami serwisowymi i zarządzać nimi (np. drukować lub archiwizować). Raport o stanie samochodu możesz pobrać automatycznie (np. w określonych odstępach czasu i/lub co określoną liczbę kilometrów) lub ręcznie (za pośrednictwem portalu Škoda Connect Portal lub aplikacji Škoda Connect App). Następnie samochód przesyła dane o bieżącym stanie do portalu Škoda Connect Portal, gdzie można uzyskać dostęp do Raportów o stanie samochodu. Nadal masz obowiązek postępować wyłącznie zgodnie z komunikatami ostrzegawczymi i komunikatami o błędach wyświetlanymi w samochodzie.

Planowanie przeglądów serwisowych

„Planowanie przeglądów serwisowych” umożliwia uzgodnienie terminu wizyty z partnerem serwisowym za pośrednictwem portalu Škoda Connect Portal w szybki i wygodny sposób. W tym celu samochód zgłasza potrzebę wykonania usługi (np. zbliżający się terminu przeglądu) do serwera danych Škoda Auto. Dane te są automatycznie przesyłane do wybranego przez Ciebie partnera serwisowego. Następnie partner serwisowy może skontaktować się z Tobą za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (mailowo lub telefonicznie) i uzgodnić z Tobą termin wizyty. Możesz wyłączyć tę usługę, zmienić preferowany kanał komunikacji lub wybrać innego partnera serwisowego w dowolnym momencie za pośrednictwem portalu ŠKODA Connect Portal lub aplikacji Škoda Connect App.

Zgłaszanie awarii

Z funkcji „Zgłaszania awarii” można korzystać za pośrednictwem 3-przyciskowego modułu w suficie samochodu, za pomocą którego można nawiązać połączenia z pracownikiem centrum telefonicznego i zgłosić awarię samochodu. Jednocześnie samochód automatycznie wysyła do centrum telefonicznego swoją bieżącą lokalizację i dane. Na podstawie przesłanych informacji pracownik centrum telefonicznego przekazuje dokładne zalecenia dotyczące sposobu postępowania lub, w razie konieczności, zamawia usługę holowania.

Info Call

Dzięki usłudze „Info Call”, za pomocą 3-przyciskowego modułu znajdującego się w suficie samochodu można nawiązać połączenie głosowe z pracownikiem centrum telefonicznego, który udzieli informacji i odpowiedzi dotyczących oferty oraz usług Škoda Connect, będących jednym z produktów oferowanych przez markę Škoda.

Automatyczne zgłaszanie wypadków

Funkcja „Automatycznego zgłaszania wypadków” wykrywa wypadki poniżej progu uruchomienia poduszek powietrznych i pyta, czy chcesz wysłać zgłoszenie w przypadku awarii samochodu. Jeśli wyślesz zgłoszenie w przypadku awarii, do centrum telefonicznego zostaną wysłane dane dotyczące samochodu. Następnie pracownik centrum telefonicznego nawiązuje z Tobą połączenie, uzgadnia dalszy sposób postępowania i podejmuje odpowiednie działania. Możesz poprosić o odholowanie samochodu do najbliższego partnera serwisowego.

Powiadomienie o opuszczeniu obszaru

Dzięki usłudze „Powiadomienia o opuszczeniu obszaru” możesz otrzymać wiadomość, jeśli samochód opuści dany obszar lub się w nim znajdzie. W tym celu możesz określić strefy i godziny, w których samochód nie może opuszczać danej strefy lub nie może wjeżdżać do określonych stref, za pośrednictwem portalu Škoda Connect Portal lub aplikacji Škoda Connect App. Jeśli ta funkcja jest włączona, podczas przekraczania granicy danego obszaru do serwera danych Škoda Auto wysyłana jest informacja. Od razu po naruszeniu określonej przez Ciebie zasady, jeśli samochód znajduje się w określonym obszarze lub opuszcza określone miejsce, zgodnie z ustawieniami otrzymasz wiadomość w aplikacji Connect (powiadomienie Push) i/lub mailowo. Kierowca samochodu może wyłączyć usługę „Powiadomienia o opuszczeniu obszaru” w dowolnym momencie za pomocą ustawień dostępnych w samochodzie, aby nie otrzymywać powiadomień o opuszczeniu obszaru. W takim przypadku „Powiadomienia o opuszczeniu obszaru” nie będą przesyłane do serwera danych Škoda Auto.

Powiadomienie o przekroczeniu prędkości

Dzięki funkcji „Powiadomienia o przekroczeniu prędkości” możesz w dowolnym momencie otrzymać powiadomienie o przekroczeniu przez samochód limitu prędkości. W tym celu możesz ustawić limit prędkości w portalu Škoda Connect Portal lub w aplikacji Škoda Connect App i zadecydować, czy chcesz otrzymywać powiadomienia jednokrotnie, po przekroczeniu ustalonego limitu po raz pierwszy, czy kilkakrotnie, przy każdym przekroczeniu limitu prędkości. Jeśli usługa „Powiadomienia o przekroczeniu prędkości” jest aktywna, przy każdym przekroczeniu limitu określonego w serwerze danych Škoda wysyłany jest komunikat. Jak tylko samochód przekroczy określony przez Ciebie limit prędkości, otrzymasz powiadomienie w portalu Škoda Connect Portal, w aplikacji ŠKODA Connect App (powiadomienie Push) i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Klakson i światła

Dzięki usłudze „Klakson i światła” możesz zdalnie sterować światłami ostrzegawczymi i klaksonem samochodu za pośrednictwem aplikacji Škoda Connect App, jeśli samochód znajduje się w zasięgu Twojego wzroku (w odległości około 500 metrów). Dzięki usłudze „Klakson i światła” możesz włączać i wyłączać światła ostrzegawcze i klakson samochodu oraz wyświetlać bieżącą sytuację dotyczącą migania świateł i dźwięku klaksonu. Aby zapewnić odpowiednią odległość od samochodu, w momencie uruchamiania klaksonu i świateł ostrzegawczych za pomocą usługi „Klakson i światła” porównywana jest lokalizacja Twojego telefonu i samochodu.

Ogrzewanie postojowe online

„Ogrzewanie postojowe online” umożliwia sterowanie układem ogrzewania za pośrednictwem portalu ŠKODA Connect Portal lub aplikacji Škoda Connect App. Możesz, na przykład, programować godziny wyjazdu, aby układ ogrzewania automatycznie się uruchamiał i nagrzewał samochód na określoną godzinę. Za pomocą usługi „Ogrzewanie postojowe online” można również w dowolnym momencie włączać i wyłączać układ ogrzewania. Ze względu na bezpieczeństwo na początku musisz ustawić osobisty numer identyfikacyjny (S-PIN), który musisz wprowadzać za każdym razem, kiedy wchodzisz do systemu Ogrzewania postojowego online.

Układ alarmowy online

Dzięki usłudze „Układ alarmowy online” możesz otrzymywać informacje o alarmie antykradzieżowym za pośrednictwem aplikacji ŠKODA Connect App (powiadomienie Push) i/lub mailowo. Jednocześnie będziesz otrzymywać informacje o przyczynie i godzinie aktywacji, abyś mógł niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki.

Podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia z Tobą umowy o świadczenie mobilnych usług online ŠKODA Connect oraz jej wykonania. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem umownym, zatem jeśli ich nie podasz, możemy nie być w stanie zawrzeć z Tobą umowy lub wykonać wcześniej zawartej umowy. Bez przetwarzania Twoich danych osobowych w wyżej opisany sposób nie będziemy mogli realizować dla Ciebie mobilnych usług online ŠKODA Connect.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Historia transakcji handlowych, dane lokalizacyjne, informacje techniczne dotyczące produktu, dane kontaktowe i dane identyfikacyjne.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

6 lat od usunięcia konta użytkownika.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Dostawcy mobilnych usług online ŠKODA Connect. Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Bezpośrednio od Ciebie oraz z samochodu, za pośrednictwem którego korzystasz z mobilnych usług online Škoda Connect i który w związku z tym komunikuje się z serwerami danych Škoda Auto.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek wielonarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.
Nawiązanie połączenia awaryjnego

Cel przetwarzania:

Nawiązanie połączenia awaryjnego

Opis przetwarzania:

W razie wypadku lub jakiegokolwiek innego zdarzenia zagrażającego Twojemu życiu lub zdrowiu, Twoje dane osobowe zostaną automatycznie przekazane dostawcy usługi Połączenia awaryjnego oraz linii 112. Jeśli samochód uległ wypadkowi drogowemu, automatycznie nawiązywane jest połączenie awaryjne z centrum telefonicznym za pośrednictwem usługi „Połączenie awaryjne”. Jednocześnie, za pomocą czujników w poduszkach powietrznych i pasach bezpieczeństwa, samochód wykrywa wypadek i wysyła dane dotyczące bieżącej lokalizacji samochodu, kierunku jazdy, powagi wypadku i liczby osób znajdujących się w samochodzie w momencie wypadku. Za pomocą połączenia głosowego pracownik centrum telefonicznego zaopiekuje się Tobą do momentu przybycia służb ratunkowych. Za pomocą przycisku SOS w suficie samochodu możesz ręcznie zgłosić sytuację awaryjną w dowolnym momencie lub wezwać pomoc dla innych uczestników ruchu, których dotyczy sytuacja awaryjna. Jeśli samochód jest wyposażony w tę funkcję, usługa ta jest dostępna nawet w przypadku braku ważnej umowy o świadczenie usług ŠKODA Connect. Lista obsługiwanych języków i krajów w ramach usługi Połączenia awaryjnego jest dostępna w konfiguratorze i portalu ŠKODA Connect Portal. Możesz wyłączyć usługę u partnera serwisowego ŠKODA AUTO; szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi.

Uprawnienia dotyczące przetwarzania:

Przetwarzanie jest niezbędne dla zapewnienia ochrony Twojego interesu, a zwłaszcza zdrowia.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane lokalizacyjne i techniczne dotyczące Twojego produktu.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

6 lat od zakończenia korzystania z usługi.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Dostawcy mobilnych usług online ŠKODA Connect, linia 112. Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Bezpośrednio od Ciebie oraz z samochodu, za pośrednictwem którego korzystasz z mobilnych usług online ŠKODA Connect i który w związku z tym komunikuje się z serwerami danych ŠKODA AUTO.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek wielonarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Jakie prawa Ci przysługują?

W ramach przetwarzania danych przysługują Ci następujące prawa:

Dostęp do przetwarzanych danych osobowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Poprawa błędnych, niedokładnych lub niepełnych danych osobowych.

Usunięcie danych osobowych w przypadku zakończenia istnienia podstawy prawnej dla celu przetwarzania lub w przypadku bezprawnego przetwarzania.

Ograniczenie zakresu przetwarzania danych.

Pobranie własnych danych osobowych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy Tobie lub innemu administratorowi.

Sprzeciwienie się przetwarzaniu danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych jest bezprawne.

Nieuwzględnienie w automatycznym procesie podejmowania decyzji.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

W przypadku skorzystania przez Ciebie ze swoich praw, Volkswagen Group Polska sp. z o.o. może naliczyć uzasadnioną opłatę w związku z poniesionymi kosztami administracyjnymi, jeśli żądania podmiotu danych są wyraźnie bezpodstawne lub przesadne.

W przypadku pytań dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych skorzystaj z poniższych kanałów:

Poczta:

Volkswagen Group Polska sp. z o.o.

ul. Krańcowa 44,

61-037 Poznań

Polska

Inspektor ochrony danych (IOD)

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych (IOD) Volkswagen Group Polska sp. z o.o. .

E-mail: iod@vw-group.pl

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.

Zgłaszanie skarg

Jeśli nie wyrażasz zgody na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych przez Volkswagen Group Polska sp. z o.o. i postępowania z nimi, możesz złożyć skargę do Inspektora ochrony danych (IOD) Volkswagen Group Polska sp. z o.o. lub organu nadzoru.

Biuro ds. ochrony danych osobowych
Volkswagen Group Polska sp. z o.o.

ul. Krańcowa 44,

61-037 Poznań

Polska

E-mail: daneosobowe@vw-group.pl