Dostawy z MyŠkoda

Na podstawie niniejszego dokumentu, jako administrator danych osobowych – Škoda Auto a.s., t. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10 Mladá Boleslav, nr identyfikacyjny: 00177041, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze w sekcji B akt nr 332 (dalej zwana „Škoda Auto”) – przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące działania:

Dostawy z MyŠkoda

Cel przetwarzania: Dostarczenie przesyłki

Opis celu przetwarzania: Dzięki usłudze "Dostawy z MyŠkoda" możesz otrzymywać przesyłki od wybranych partnerów bezpośrednio do swojego pojazdu. Twój samochód musi korzystać z usług Connect. Wystarczy, że wybierzesz partnera z listy i udostępnisz mu możliwość odblokowania oraz zablokowania swojego samochodu. Dokonując zakupów u niego, możesz wybrać opcję "Dostawa do samochodu". Aby dostarczyć paczkę, partner zlokalizuje zaparkowany przez Ciebie samochód, odblokuje go, otworzy bagażnik, włoży paczkę do środka, a następnie zamknie samochód i sprawdzi blokadę drzwi. Partner, który dokona dostawy, przekaże Škoda Auto następujące dane tylko na czas potrzebny do dostarczenia przesyłki: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, model i kolor samochodu, lokalizację oraz status blokady drzwi. W razie potrzeby możesz dezaktywować tę usługę dla wybranych partnerów bezpośrednio w aplikacji.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych jest niezbędne do pomyślnego dostarczenia paczki do pojazdu i w razie potrzeby udzielenia wsparcia podczas tego procesu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy.

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:

Dane identyfikacyjne

Dane kontaktowe

Specyfikacje techniczne produktu

Dane dotyczące lokalizacji

Okres przetwarzania i archiwizacji: W okresie obowiązywania umowy Škoda Auto będzie przechowywać i przetwarzać niezbędne dane osobowe użytkownika. Następnie, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy, dane osobowe użytkownika zostaną usunięte. Po zakończeniu umowy Škoda Auto może przechowywać niektóre dane osobowe w ograniczonym zakresie, np. w celu rozwiązania kwestii prawnych, w tym wykonania zobowiązań wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe Podmiot świadczący usługi doręczania i wysyłania przesyłek pocztowych, który został wcześniej zatwierdzony przez użytkownika. Grupa Volkswagen, dostawca mobilnych usług internetowych Škoda Connect i członkowie sieci dystrybucyjnej. Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych: Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie i Twojego pojazdu, który wykorzystuje usługi Škoda Connect i komunikuje się z usługami danych Škoda Auto.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych: Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych: Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.