Kampania Diesel EA189

Często zadawane pytania

1. Skąd mam wiedzieć, czy problem dotyczy mojego samochodu


Wszyscy klienci, których sprawa dotyczy, wiosną 2016 roku otrzymali ustalone z właściwymi organami nadzoru pismo, w którym zostali poinformowani o konieczności wdrożenia w ich pojazdach środka technicznego. W momencie, kiedy niezbędne środki techniczne zostały zaakceptowane i gotowe do implementacji, klienci otrzymali drugie pismo, w którym zostali poproszeni o umówienie spotkania z wybraną przez nich firmą partnerską.

Ponadto, od października 2015 roku, każdy klient w Europie miał dostęp do informacji na temat tego, czy został dotknięty sprawą, zarówno w formie treści on-line lub poprzez swojego dilera/ partnera serwisowego. Baza danych zawiera wszystkie standardy emisji, które są objęte sprawą. Wszystkie pozostałe marki wchodzące w skład Grupy również zamieściły na swoich stronach internetowych odpowiednie informacje.

Kwestia emisji NOx nie dotyczy silników benzynowych, ponieważ zarówno silniki, jak i systemy obróbki spalin w silnikach diesla znacząco się od nich różnią.

Żaden z samochodów marki Škoda, które są teraz rejestrowane w Europie, nie jest dotknięty sprawą NOx.


2. Mój samochód został dotknięty tą sprawą. Czy wciąż mogę nim jeździć?


Tak. Kwestia emisji odnosi się do charakterystyki tlenków azotu (NOx) w warunkach testowych.

Kwestia emisji NOx nie zmienia faktu, że Twój samochód pozostaje bezpieczny i zdatny do jazdy. Nic nie wskazuje na to, że objęte sprawą samochody wyposażone w silnik diesla EA189, w wyniku emisji NOx stanowią jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia czy bezpieczeństwa.


3. Mój samochód został dotknięty tą sprawą. Czy będę pokrywał koszty naprawy?


Nie, za implementację środków technicznych nie zostaniesz obciążony finansowo.

Škoda zrobi wszystko co w jej mocy, by zminimalizować wszelkie niedogodności, łącznie – jeśli to konieczne - z zapewnieniem Ci środka transportu na czas wykonywania prac. Škoda może to zrobić podczas jakiejkolwiek zaplanowanej usługi serwisowej (choć zalecamy, by zarezerwować termin najszybciej jak to możliwe, kiedy tylko ta usługa będzie dostępna dla Twojego samochodu). Praca ta może być wykonana również u jakiegokolwiek partnera serwisowego Škody.


4. Jakiego typu techniczne środki zaradcze zostaną zastosowane


W przypadku większości wariantów silnika objętego sprawą, zastosowanie środka technicznego oznacza aktualizację oprogramowania zawierającego najnowsze osiągnięcia w zakresie ciągle rozwijającego się procesu spalania w silnikach diesla, poprzez wprowadzenie do niego zmian, takich jak udoskonalona faza wtrysku. Czas pracy potrzebny dla implementacji tego środka to około pół godziny.

Wyłącznie dla silników o pojemności 1.6 l konieczne jest również wyposażenie ich w tzw. transformator przepływu. Czas potrzebny na wdrożenie tego środka technicznego wynosi niespełna godzinę.


5. Które paramentry są zmieniane przez oprogramowanie?


Pierwszym konkretnym środkiem stwarzającym większe pole dla zmniejszenia emisji NOx jest dodanie tzw. wtrysku dopalającego do fazy wtrysku (znanego pod nazwą split main). Wtrysk dopalający wykorzystuje porcję paliwa z wtrysku właściwego, co oznacza, że nie ma niekorzystnego wpływu na poziom zużycia paliwa. Wtrysk dopalający następuje krótko po wtrysku właściwym, tworząc moment obrotowy i utleniając sadzę powstałą podczas spalania bezpośrednio w komorze spalania.

Jeśli chodzi o drugi środek, jest nim udoskonalona technologia diesla, umożliwiająca wstrzykiwanie paliwa pod wyższym ciśnieniem i przy stałej prędkości. Zwiększone ciśnienie wtrysku atomizuje paliwo efektywniej, co od samego początku prowadzi do obniżenia poziomu sadzy podczas spalania.


6. Czy kwestia testowania emisji NOx dotyczy również silników diesla EU6?


Nie, kwestia emisji NOx nie dotyczy naszych silników diesla.

Samochody wyposażone w silniki diesla EA288 oferowane przez Grupę Volkswagen w krajach Unii Europejskiej, certyfikowane zgodnie z normą emisji EU6 lub EU 5, nie wymagają usunięcia lub wymiany oprogramowania. Zostało to potwierdzone przez właściwe organy sprawujące nadzór.

7. Czy aktualizacja może spowodować jakiekolwiek uszkodzenie samochodu?


Nie, aktualizacja nie może spowodować żadnego uszkodzenia samochodu.


8. Czy muszę zgodzić się na zastosowanie środka naprawczego wobec mojego samochodu, który jest objęty sprawą (niektóre firmy prawnicze składające petycje rekomendują, by tego nie robić)? Jakie są konsekwencje w przypadku mojej odmowy?

Prosimy zauważyć, że w krajach, w których odpowiednie władze uznały stawienie się klientów za obowiązkowe, w przypadku odmowy udziału w akcji naprawczej w określonym przedziale czasowym, klienci tacy mogą zostać ukarani przez właściwe organy państwowe, np. poprzez wycofanie z eksploatacji lub wyrejestrowanie pojazdów objętych sprawą.


9. Czy środki techniczne w ramach akcji naprawczej mogą być przeprowadzone przez niezależne warsztaty samochodowe?


Kampania serwisowa powinna być przeprowadzona bez żadnych kosztów po stronie klienta. W związku z tym, a także ze względu na fakt, że Volkswagen AG musi rozliczyć się z prawidłowo przeprowadzonej akcji naprawczej z organami rządowymi, wymagane prace zostaną przeprowadzone zgodnie z wymogami prawnymi, przez sieć serwisową autoryzowaną przez ŠKODĘ. Poszczególne rynki wciąż sprawdzają dodatkowe rozwiązania, np. możliwość współpracy z innymi partnerami lub “mobilne rozwiązania” dla dużych klientów oraz klientów flotowych.

10. Co muszą zrobić klienci, którzy zakupili samochód używany, w którym do tej pory nie wykonano aktualizacji oprogramowania?

Klienci powinni się skontaktować z partnerem ŠKODA.

11. Czego klienci mogą oczekiwać w ramach programu wspierającego budowanie zaufania. (TBM)?

Za pomocą TBM marka Skoda chce poinformować swoich klientów, że rozpatrzy wszelkie reklamacje związane z wdrożeniem czynności serwisowych w samochodach z silnikami wysokoprężnymi typu EA189, które będą dotyczyć określonych podzespołów silnika oraz układu oczyszczania spalin. TBM odnosi się w sumie do 11 podzespołów układu recyrkulacji spalin, układu wtrysku paliwa i układu oczyszczania spalin, są to: sonda lambda, czujnik temperatury, zawór przełączający recyrkulacji spalin, zawór recyrkulacji spalin, czujnik różnicy ciśnienia, wtryskiwacz, pompa wysokiego ciśnienia, zasobnik paliwa, zawór regulacji ciśnienia, czujnik ciśnienia, przewód wtryskowy.

Bezpłatne TBM obowiązuje zasadniczo przez 24 miesiące od chwili wykonania akcji serwisowej, do łącznego przebiegu samochodu maks. 250 000 km w chwili skorzystania z niego (w zależności od tego, które kryterium zostanie spełnione wcześniej). Oczywiście obejmuje ono także samochody, w których akcja serwisowa została wykonana w przeszłości.

TBM nie ma żadnego związku z wyjaśnieniami producenta, że akcja serwisowa nie wpływa negatywnie na żywotność silnika i układu oczyszczania spalin. Odpowiednie urzędy potwierdziły, że akcja serwisowa spełnia wszelkie wymogi prawne, a jej wykonanie nie ma żadnego wpływu na pogorszenie wartości zużycia paliwa, emisji CO2, mocy silnika i maksymalnego momentu obrotowego, jak również emisji hałasu. TBM to informacja ze strony producenta, że aktualizacja nie ma negatywnego wpływu na żywotność samochodu. Celem tego świadczenia jest zwiększenie zaufania wszystkich klientów do niezawodności akcji serwisowej oraz dodatkowe zmotywowanie klientów do zlecenia jej wykonywania.

Szczegółowe informacje na temat warunków i zakresu TBM dostępne są u wszystkich partnerów serwisowych marki oraz online.

Oczywiście klienci mogą się również skontaktować z biurem obsługi klienta listownie, przez e-mail lub telefonicznie.

12. Jak wygląda pierwszy kontakt klienta będącego właścicielem samochodu objętego akcją?

Klienci powinni się skontaktować z partnerem Škoda.

13. Jestem właścicielem samochodu objętego akcją i mieszkam w kraju należącym do UE. Nie chcę, aby w moim samochodzie została wykonana aktualizacja oprogramowania. Czy nadal mogę się poruszać moim samochodem po niemieckich drogach? (np. będąc przejazdem, w drodze na wakacje)

Tak.

14. Z kim mam się skontaktować, jeśli po wykonaniu akcji serwisowej w moim samochodzie pojawi się problem?

Właściciele samochodów objętych akcją mogą być pewni, że czynności techniczne wykonane w ramach akcji nie będą miały żadnego negatywnego wpływu na zużycie paliwa w samochodzie, emisję CO2, moc silnika, moment obrotowy, czy poziom emitowanego hałasu. Był to najważniejszy warunek stawiany przez władze przed uzyskaniem akceptacji dla akcji serwisowej. Jeśli jednak w samochodzie pojawił się jakiś problem, prosimy o kontakt z Autoryzowanym Serwisem Škody lub z Biurem Obsługi Klienta - 801 989 971.

15. Czy po wykonaniu akcji serwisowej otrzymam potwierdzenie od Autoryzowanego Partnera Škoda i co mam zrobić, jeśli je zgubię?

Tak, Autoryzowany Partner Škody przekaże potwierdzenie o wykonaniu akcji serwisowej. Jeśli je zgubisz lub jeśli go nie otrzymasz, skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem Škody.

16. Jestem właścicielem samochodu objętego akcją i mieszkańcem kraju, którego władze nie nakazały wykonania tej akcji. Zdecydowałem, że nie będę uczestniczył w tej akcji serwisowej. Czy nadal mogę podróżować (na określony czas) do krajów, w których akcja serwisowa stała się wymogiem prawnym (np. Niemcy)?

To klient podejmuje decyzję, czy w jego samochodzie zostanie wykonana akcja serwisowa. Niemniej jednak informujemy, że w tych krajach, w których odpowiednie władze nakazały użytkownikom wykonanie akcji, klienci muszą się liczyć z karami, jeśli akcja serwisowa nie zostanie wykonana w określonym przedziale czasowym. Jednakże zakładamy, że klienci mogą tymczasowo korzystać z samochodu w krajach, w których wykonanie akcji serwisowej zostało prawnie nakazane (np. na czas wakacji lub przejazdu).

17. Dlaczego mój samochód objęty jest akcją serwisową?

W sterowniku silnika w samochodach z silnikami objętymi akcją zastosowana została funkcja oprogramowania, która rozpoznawała krzywą charakterystyki jazdy badania typu. W zależności od rozpoznanej krzywej charakterystyki jazdy sterownik silnika przełączał się na jeden z dwóch różnych trybów: przeznaczony do warunków badania z optymalnym poziomem NOx (tryb 1) lub przeznaczony do normalnej jazdy po drogach z optymalnymi wartościami cząstek stałych (tryb 2).

18. Jestem właścicielem samochodu objętego akcją i mieszkam w jednym z 28 państw członkowskich. Zdecydowałem, że nie będę uczestniczył w akcji dotyczącej wdrożenia nowego oprogramowania. Co się stanie, jeśli przeprowadzę się na stałe do kraju, gdzie ta akcja jest obowiązkowa i zabiorę ze sobą samochód?

Samochód musi zostać zarejestrowany w docelowym kraju zamieszkania. Odpowiednie władze poinformują o tym, że akcja ta musi zostać wykonana w określonym czasie. Jednocześnie zapraszamy do kontaktu z partnerem serwisowym Škoda, w swoim nowym kraju zamieszkania.