Zrównoważony rozwój - dowiedz się więcej!

Škoda angażuje się w dostarczanie produktów i usług, które wspierają kierowców, firmy i społeczności w naszej ekscytującej podróży ku lepszej przyszłości. Zrównoważony rozwój w Škodzie to nie tylko koncepcja - to proces transformacji. Każdy kamień milowy, który osiągamy, przybliża nas do naszej wizji: dostarczania najwyższej jakości samochodów naszym klientom, zapewnienie najlepszych warunków pracy naszym pracownikom i zadbanie o dobro naszej planety. Napędzani pasją i zaangażowaniem jesteśmy gotowi na ekologiczną przyszłość.

Next Level - Strategia Škody 2030

Przemysł motoryzacyjny przechodzi zmianę, a Škoda aktywnie w niej uczestniczy. Zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla strategii. Nasza misja jest napędzanie zrównoważonego wzrostu i wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Oto niektóre z naszych kluczowych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju do 2030 roku:

W kolejnych latach wprowadzimy na rynek sześć nowych, całkowicie elektrycznych modeli.

Naszym celem jest zwiększenie udziału pojazdów całkowicie elektrycznych w sprzedaży samochodów w Europie do ponad 70% do 2030 r.

Chcemy zmniejszyć emisję CO2 naszej floty o ponad 50% w porównaniu do 2020 r. i osiągnąć neutralną pod względem emisji CO2 produkcję.

Zmniejszamy nasz ślad węglowy w całym łańcuchu wartości

Nasze trzy filary zrównoważonego rozwoju

Strategia realizacji zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech filarach (ESG): Środowisko obejmuje nasze podejście do zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości, począwszy od pozyskiwania materiałów po kwestie związane z zakończeniem cyklu życia naszych pojazdów. Społeczność jest inspirowana koncepcją wartości wspólnej, mającą na celu pozytywny wpływ na społeczeństwo. Zarządzanie określa, w jaki sposób prowadzimy naszą działalność w sposób zrównoważony.

Tworzymy produkty i usługi w zakresie mobilności zgodnie z przepisami, i normami środowiskowymi. Pracujemy nad zmniejszeniem wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu i stosujemy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.

ESG: Trzy filary zrównoważonego rozwoju

ŚrodowiskoSpołecznośćZarządzanie
Środowisko: Tworzymy produkty i usługi mobilne zgodnie z przepisami i normami środowiskowymi, ale to nie koniec naszych działań. Pracujemy nad zmniejszeniem wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu i stosujemy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.
Społeczność: Jako nowoczesna firma motoryzacyjna wykraczamy poza budowanie samochodów. Postrzegamy naszą pracę jako okazję do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, poprawy edukacji technicznej i podniesienia standardów życia we wszystkich regionach, w których działamy.
Zarządzanie: Nasze systemy ładu korporacyjnego odzwierciedlają nasze zobowiązania i zaangażowanie w odpowiedzialne, kompetentne i przejrzyste działania biznesowe. Systemy te nie tylko utrzymują nas na właściwej drodze, ale są one kluczowe dla naszego zrównoważonego sukcesu.

Ramy Zrównoważonego Rozwoju Škody

Program Green Future opiera się na trzech filarach: Zielony Produkt, Zielona Fabryka i Zielony Handel Detaliczny. Celem jest ochrona ekosystemów, przynoszenie korzyści społeczeństwu i wspieranie rozwoju regionalnego. Wprowadzono misję goTOzero, która działa na: zmiany klimatyczne, zasoby, jakość powietrza i zgodność z przepisami środowiskowymi.