This page is a supplementary page of the opening page. Click the button to get back.
MyŠkoda App

Zdalne ładowanie

• Wyświetlanie aktualnego stanu naładowania akumulatora oraz zasięgu

• Wyświetlanie informacji o ładowaniu, takich jak moc ładowania, pozostały czas. Możesz również dostosować limit ładowania w dowolnym momencie.

• Aktywuj dodatkowe ustawienia ładowania, takie jak tryb dbania o baterię, limit prądu lub blokada kabla w zależności od potrzeb.