W związku z tym, że zagrożenie ze strony Koronawirusa SARS-CoV-2 jest w naszym kraju coraz mniejsze, a pracownicy serwisów są przygotowani do bezpiecznej obsługi samochodów, z dniem 1 sierpnia przywracamy obowiązek wykonywania okresowej obsługi pojazdów – zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi. Tym samym terminowe wykonanie przeglądu serwisowego będzie miało wpływ na przysługujące prawo do napraw z tytułu gwarancji.

W sytuacji, gdy niezbędna obsługa pojazdu oraz przeglądy serwisowe ze względu na chorobę lub obowiązek kwarantanny nie mogą zostać przeprowadzone w odpowiednim czasie (zgodnie ze wskazaniem wskaźnika przeglądu), powinieneś zgłosić deklarację chęci wykonania przeglądu w wybranym Autoryzowanym Serwisie Skoda za pośrednictwem telefonu lub e-maila. Przekaż wówczas niezbędny zakres danych, który będzie obejmował:

• numer nadwozia samochodu, w którym mają być wykonane czynności obsługowe,

• aktualny przebieg samochodu.

Jeżeli kontakt z wybranym Autoryzowanym Serwisem nie będzie możliwy (np. z powodu czasowego zawieszenia działalności ze względu na epidemię), wówczas masz obowiązek zgłoszenia chęci wykonania przeglądu pocztą elektroniczną, wysyłając deklarację na adres e-mail Autoryzowanego Serwisu. W treści wiadomości uwzględnij wszystkie dane wskazane powyżej. Zakładamy, że Twoja deklaracja zostanie złożona w terminie, w którym należy wykonać przegląd. Pamiętaj, że czynności serwisowe muszą być wykonane bezzwłocznie, jak tylko będzie to możliwe. Od podanego przez Ciebie stanu licznika, do momentu wykonania przeglądu przebieg nie powinien się zmienić o więcej niż 250 km. Przy zachowaniu powyższych zaleceń, wykonanie przeglądu serwisowego z datą późniejszą od daty zgłoszenia deklaracji, nie będzie miało wpływu na przysługujące Ci prawo do napraw z tytułu gwarancji.