Regulamin profilu ŠKODA Polska

Drodzy użytkownicy!

Witamy Was na profilu ŠKODA Polska, gdzie znajdziecie informacje na temat ŠKODY i szeroko pojętej motoryzacji, kolarstwa i rajdów samochodowych. Chcemy, aby było to miejsce przyjaznych i kulturalnych rozmów, wymiany poglądów, doświadczeń i opinii w atmosferze wzajemnego szacunku. Aby zapewnić wszystkim komfortowe warunki do dyskusji, przedstawiamy poniższy regulamin profilu ŠKODA Polska.

1. Każdy użytkownik Facebooka zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu serwisu, dostępnego pod tym adresem: https://www.facebook.com/terms.php?ref=pf, niżej przedstawionego regulaminu profilu oraz przepisów prawa polskiego.

2. Szanujemy wszelkie opinie i poglądy naszych użytkowników, lecz zabraniamy publikowania na naszym profilu treści, które:

a. w jakikolwiek sposób obrażają lub naruszają dobre imię innych użytkowników,

b. są seksistowskie, obraźliwe, rasistowskie, ksenofobiczne lub zakazane przez przepisy polskiego prawa,

c. zawierają wulgarne słownictwo (niezależnie od formy zapisu), treści obsceniczne, pornograficzne lub nawołują do szerzenia treści rasistowskich, ksenofobicznych lub zakazanych przez przepisy polskiego prawa,

d. naruszają prawa autorskie lub własność intelektualną,

e. zawierają jakiekolwiek dane osobowe użytkownika lub osób trzecich,

f. epatują przemocą i nawołują do jej stosowania,

g. promują niebezpieczne lub antyspołeczne zachowania

h. nawołują do łamania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, niebezpiecznych, nielegalnych i ryzykownych zachowań w ruchu drogowym oraz jakichkolwiek praktyk negatywnie wpływających na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego,

i. poruszają tematykę religijną, polityczną, światopoglądową bądź są treściami niezwiązanymi z tematyką publikacji zamieszczanych na profilu,

j. zawierają nieprawdziwe informacje, wprowadzające lub mogące wprowadzić w błąd innych użytkowników,

k. ogłoszeniami kupna/sprzedaży,

l. reklamami innych marek, produktów bądź usług,

m. w jakikolwiek sposób godzą w dobre imię lub naruszają wizerunek marki ŠKODA,

n. są spamem, stronami zawierającymi nielegalne treści, wirusy, uszkodzone pliki bądź odsyłają do treści wymienionych w poprzednich punktach niniejszego regulaminu.

3. Odpowiedzialność za publikację wpisów na profilu ŠKODA Polska ponosi użytkownik. Wszelkie wpisy naruszające zasady wymienione w punkcie 2. będą ukrywane przez administratorów profilu. Osoby nagminnie łamiące regulamin serwisu Facebook oraz zapisy niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane na tym fanpage’u.

4. Administratorzy profilu weryfikują wszelkie wpisy i treści zawierające przekierowania, linki oraz odnośniki do stron zewnętrznych, niebędących oficjalnymi źródłami, serwisami i stronami marki ŠKODA oraz serwisów, stronami i źródłami oficjalnie powiązanymi z marką. Administracja profilu zastrzega sobie prawo do ukrywania/usuwania powyższych treści, jeśli będą one łamać zapisy niniejszego regulaminu.

5. Wszelkie informacje na temat aktualnej oferty marki ŠKODA dostępnej na terenie Polski, podawane są w oparciu o dane ze strony https://www.skoda-auto.pl/. Informacje oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez użytkowników na profilu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

6. Administratorzy profilu nie mają możliwości przedstawienia oferty finansowania lub złożenia zamówienia, sprawdzenia statusu zamówienia bądź kontaktowania się w imieniu użytkowników z autoryzowanym salonem.

7. W kwestiach wymagających bezpośrednich oględzin auta bądź weryfikacji jego stanu przez serwisanta, administratorzy profilu skierują użytkownika do Partnera Serwisowego. Dane kontaktowe i adresy Autoryzowanych Stacji Obsługi dostępne są na stronie pod adresem: https://www.skoda-auto.pl/apps/retailers.

8. Oficjalną drogą kontaktu w kwestiach formalnych, skarg oraz reklamacji jest Biuro Obsługi Klienta, z którym należy kontaktować się pod adresem: bokskoda@skoda-auto.pl. W kompetencjach administratorów profilu nie leży przyjmowanie, rozpatrywanie oraz informowanie o statusie wyżej wymienionych spraw. Administratorzy profilu nie posiadają dostępu do korespondencji i systemów Biura Obsługi Klienta oraz nie mają wglądu do zgłoszeń obsługiwanych przez konsultantów Biura Obsługi Klienta.

9. Administratorzy profilu nie dysponują gadżetami i akcesoriami, które mogą przekazywać użytkownikom.

10. Administracja profilu ŠKODA Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.

11. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO) Administratorem w zakresie danych osobowych użytkowników portalu Facebook kontaktujących się za pośrednictwem komunikatora Messenger w celu pozyskania wybranych informacji dotyczących produktu marki SKODA (dalej: „Użytkownik”) jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (dalej: „VGP”, „Administrator”, „my”). Użytkownicy mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych Volkswagen Group Polska sp. z o.o. pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z. o. o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44 z dopiskiem „IOD”. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania informacji, o które Użytkownik pyta. Administrator podczas obsługi pierwszego kontaktu z Użytkownikiem poprzez komunikator Messenger, przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkownika: imię i nazwisko (wskazane w profilu na portalu Facebook). Dane przetwarzane są celu udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika oraz w celach analitycznych i statystycznych, ogólnej optymalizacji procesów obsługi i budowania wiedzy o naszych klientach w oparciu o nasz uzasadniony interes. Odbiorcami danych osobowych będą firmy świadczące usługi na zlecenie Administratora, którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności agencje marketingowe, dostawcy IT, audytorzy. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny do obsługi zapytania (nie dłużej niż 3 miesiące). Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przez kontakt pisemny lub na adres email: daneosobowe@vw-group.pl. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - w Polsce - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych; W zależności od zainteresowania konkretnym tematem („oferta”, „znajdź salon”, „status zamówienia”) Administrator spełnia obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych.