Kampania Diesel EA189

Program Budowy Zaufania

1. Czym jest Program Budowy Zaufania Škody?

 

Poprzez Program Budowy Zaufania, Škoda informuje swoich klientów o tym, że rozpatrzy wszelkie reklamacje powstałe w wyniku implementacji środków technicznych w samochodach wyposażonych w silniki diesla typu EA189 i które odnoszą się do poszczególnych części silnika i systemu obróbki spalin. Program Budowy Zaufania ma zastosowanie przez okres 24 miesięcy od momentu zaimplementowania w pojeździe środka technicznego i dotyczy wyłącznie samochodów z przebiegiem poniżej 250,000 km w momencie, kiedy środek techniczny jest implementowany (w zależności od tego, co wystąpi najpierw).

Škoda od początku informowała, że implementacja środka technicznego nie wpływa niekorzystnie na poziom zużycia paliwa, wartość emisji CO2, moc silnika, moment obrotowy, emisję hałasu, czy trwałość silnika i jego komponentów. Wszelkie wartości odnoszące się do homologacji samochodu zachowują ważność. Organy regulacyjne wyraźnie potwierdziły, że wszelkie wymagania zostały spełnione. Odnosi się to również do wymagań dotyczących trwałości systemów kontroli emisji. Program Budowy Zaufania nie ma wpływu na to stanowisko.

Za pomocą Programu Budowy Zaufania, Škoda wysyła wyraźny sygnał, że aktualizacja nie ma wpływu na trwałość pojazdu. Środek ma służyć upewnieniu klienta w przekonaniu o słuszności zastosowania środka technicznego i zachęceniu większej liczby klientów do zaktualizowania swoich samochodów.

Wkrótce od wszystkich autoryzowanych dilerów i warsztatów poszczególnych marek samochodowych klienci mogą otrzymać szczegółowe informacje zawierające warunki i zakres działania Programu Budowy Zaufania.


2. Które marki oferują Program Budowy Zaufania i których modeli sprawa dotyczy?


Program Budowy Zaufania obejmuje wszystkie samochody marki Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, jak również Samochody Użytkowe Volkswagen wyposażone w silnik diesla typu EA189, na których zaimplementowano środki techniczne.


3. Kogo dotyczy Program Budowy Zaufania?

 

Program Budowy Zaufania zostanie przedstawiony wszystkim klientom marki Škoda, których pojazdy są wyposażone w silnik diesla typu EA189, i które przeszły aktualizację jako część usługi 23R6 w kontekście sprawy diesla. Odnosi się to wyłącznie do pojazdów z przebiegiem poniżej 250,000 km w momencie wdrażania Programu Budowy Zaufania. By spełniać niezbędne warunki, klienci muszą przedstawić dowód na przeprowadzenie wszystkich rekomendowanych przez producenta prac serwisowych i związanych z eksploatacją (tzn. dotyczy to samochodów z pełną historią serwisową).

Program Budowy Zaufania obejmuje również wszystkich klientów, których samochody objęte sprawą przeszły implementację środka technicznego, od momentu implementacji (przy założeniu, że spełniono wszystkie pozostałe wymogi

Programu Budowy Zaufania). Program Budowy Zaufania jest powiązany z numerem VIN pojazdu i zostanie przeniesiony na nowego właściciela, jeśli samochód zostanie sprzedany w ciągu 24 miesięcy objętych kryteriami aplikacji. Program Budowy Zaufania ma zastosowanie na całym świecie, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Kanady i Korei Południowej, które podlegają innym regulacjom.


4. Które komponenty są objęte Programem Budowy Zaufania?


Program Budowy Zaufania dotyczy łącznie 11 komponentów w ramach systemu recyrkulacji spalin, systemu wtrysku paliwa i systemu oczyszczania spalin: sondę lambda, czujnik temperatury, zawór przełączający EGR, zawór recyrkulacji spalin, czujnik różnicy ciśnienia recyrkulacji spalin, wtryskiwacz, pompę wysokiego ciśnienia, szynę paliwową, zawór kontroli ciśnienia , czujnik ciśnienia, przewody rurowe wysokiego ciśnienia.

Program Budowy Zaufania nie ma wpływu na stanowisko Škody stwierdzające, że środki techniczne nie wpływają negatywnie na trwałość silnika i jego komponentów. Organy regulacyjne potwierdziły, że środki techniczne spełniają wszystkie wymogi prawne i nie mają niekorzystnego wpływu na wartości konsumpcji paliwa, wartości emisji CO2, moc silnika, moment obrotowy i emisję hałasu.


5. Jakie są warunki Programu Budowy Zaufania?


Poza warunkami przedstawionymi powyżej:

a. Program Budowy Zaufania

 • może być wyłącznie wykonany, oceniany i wykorzystany przez autoryzowanego dealera,
 • dotyczy reklamacji wyłącznie użytych materiałów i pracy przeprowadzonej na następujących komponentach i układu recyrkulacji spalin, wtrysku paliwa i systemu oczyszczania spalin: sonda lambda, czujnik temperatury, zawór przełączający w układzie recyrkulacji spalin, zawór recyrkulacji spalin, czujnik różnicy ciśnienia recyrkulacji spalin, wtryskiwacz, pompa wysokiego ciśnienia, szyna paliwowa, zawór kontroli ciśnienia, czujnik ciśnienia, przewody rurowe wysokiego ciśnienia,
 • nie obejmuje samochodów zastępczych, wydatków własnych, zniszczeń itp.,

 b. zakładając, że

 • objęty sprawą pojazd EA 189 wziął udział w akcji naprawczej 23R6
 • samochód został prawidłowo serwisowany, zgodnie z terminem serwisów, aktualizacją i akcjami przywoławczymi wymaganymi przez Škodę.

c. oraz zakładając, że żadna z poniższych sytuacji nie ma zastosowania:

 • przypadki naturalnego zużycia, tzn. uszkodzenia samochodu wynikające ze zużycia,
 • właściciel lub nieautoryzowany partner serwisowy niewłaściwie naprawiał, serwisował lub niewłaściwie dbał o pojazd (np. poprzez nieużywanie oryginalnych części zamiennych itp.),
 • nie przestrzegano instrukcji użytkowania, obchodzenia się i pielęgnowania pojazdu
 • samochód został uszkodzony przez strony trzecie lub warunki zewnętrzne, takie jak wypadek, burza/gradobicie, powódź itp., które stworzyły materię do reklamacji,
 • jakiekolwiek reklamacje filtra cząstek stałych spowodowane przeciążeniem ich pyłem,
 • do samochodu zostały wbudowane części lub samochód został zmodyfikowany w nieautoryzowany sposób, np. poprzez (chip) tuning
 • pojazd był nieprawidłowo eksploatowany, np. w sportach motoryzacyjnych lub w przypadku przeciążenia,
 • posiadacz samochodu nie poinformował o reklamacji w rozsądnym przedziale czasowym,
 • posiadacz samochodu uniemożliwił Škodzie zajęcie się problemem w rozsądnym przedziale czasowym.

 


6. Czy Program Budowania Zaufania ma również zastosowanie w sytuacji, kiedy mój samochód przeszedł już implementację środka technicznego?


Tak. Jak wspomniano powyżej, Program Budowy Zaufania obejmuje również wszystkich klientów, których samochody przeszły już implementację środka technicznego, od daty jej wykonania (przy założeniu, że wszystkie pozostałe wymogi Programu Budowy Zaufania zostały spełnione).

Jeśli którykolwiek z klientów poniósł już koszty za mające związek ze sprawą prace wykonywane na jego pojeździe i ktore powstały w wyniku wdrażania środków technicznych, Škoda chętnie zajmie się zbadaniem, czy koszty te mogą zostać przez Škodę pokryte. Wszelkie wnioski o pokrycie takich kosztów należy złożyć u autoryzowanego partnera serwisowego Škody działającego na terenie tego samego kraju.