An error ocured during rendering ImporterHeaderModule module.
Try to correct the module settings. This is usually caused by invalid settings there.
The collection has not been initialized. It has not been requested or the request has not been executed. It may need to be explicitly requested.
  at Microsoft.SharePoint.Client.ClientObjectCollection`1.d__0.MoveNext()
  at Skoda.Sharepoint.EntityModel.Client.SharepointModel.ListItemCollectionImpl.d__4.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.HashSet`1.UnionWith(IEnumerable`1 other)
  at System.Collections.Generic.HashSet`1..ctor(IEnumerable`1 collection, IEqualityComparer`1 comparer)
  at Skoda.K2NG.SharePoint.Data.SharePointContextBase.IsPagePublished(Guid pageId)
  at Skoda.K2NG.Plugins.SitePrototypes.Importer.Modules.ImporterHeader.ImporterMenuGenerator.IsPublished(IStructureLeaf leaf)
  at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
  at Skoda.K2NG.Plugins.SitePrototypes.Importer.Modules.ImporterHeader.ImporterMenuGenerator.GetModelsSubmenuItem(ModelFamilyNode node)
  at Skoda.K2NG.Plugins.SitePrototypes.Importer.Modules.ImporterHeader.ImporterMenuGenerator.GetModelsSubItems(IStructureNode modelsNode)
  at Skoda.K2NG.Plugins.SitePrototypes.Importer.Modules.ImporterHeader.ImporterMenuGenerator.GenerateModelsNode(IStructureNode modelsNode)
  at Skoda.K2NG.Plugins.SitePrototypes.Importer.Modules.ImporterHeader.ImporterMenuGenerator.d__6.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator`1.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Skoda.K2NG.Plugins.SitePrototypes.Importer.Modules.ImporterHeader.ImporterMenuGenerator.GenerateMainMenu()
  at Skoda.K2NG.Plugins.SkodaSpecific.Modules.HeaderMenuModule.Templates.HeaderTemplate.Execute()
  at RazorGenerator.Templating.RazorTemplateBase.TransformText()
  at Skoda.K2NG.Plugins.SkodaSpecific.Modules.TemplatedModule`2.Render(Boolean isEdit)
  at Skoda.K2NG.Platform.ContentProvision.ModulePrototype.Render()
  at Skoda.K2NG.Platform.ContentProvision.Templates.Zone.Execute()

ŠKODA Financial Services

Pod nazwą ŠKODA Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).

ŠKODA Financial Services przygotowuje unikalne oferty finansowe dla wszystkich modeli marki ŠKODA, na wielu rynkach Europy. Każda oferta uwzględnia różnorodne aspiracje, potrzeby i gusta Klientów w zakresie wyboru modelu.

ŠKODA Financial Services szczególny nacisk kładzie na mobilność. Łączy ona dynamicznie zmieniające się potrzeby Klientów i przyszłe kierunki rozwoju rynku. To doskonały mariaż usług i produktów finansowych z tradycyjnym biznesem motoryzacyjnym.

Jeśli chcesz się skontaktować z Volkswagen Bank Polska S.A. zadzwoń na infolinię: 

Kredyty samochodowe

Leasing

Bezpłatna inolinia: 800 103 301

22 528 96 28 (według taryfy operatora)

Ubezpieczenia komunikacyjne 

22 538 74 00 (według taryfy operatora)

 

Volkswagen Bank Polska S.A.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa 

Poznaj nas bliżej