Zmiany w radzie nadzorczej ŠKODA AUTO

Zmiany w radzie nadzorczej ŠKODA AUTO

Zmiany w radzie nadzorczej ŠKODA AUTO

5. 6. 2018

Dr Herbert Diess, Prezes Zarządu Volkswagen AG obejmie kierownictwo w Radzie Nadzorczej ŠKODA AUTO. Stanowisko Wiceprzewodniczącego obejmie dotychczasowy Przewodniczący Frank Witter. Decyzje o zmianach w Radzie Nadzorczej zapadły 30 maja br.

Na tle wydarzeń związanych z niedawną reorganizacją w strukturze zarządzania Grupy Volkswagen, stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej ŠKODA AUTO obejmie Prezes Zarządu Volkswagen AG, Dr Herbert Diess, zastępując Franka Wittera, który od tej pory sprawował będzie funkcję Wiceprzewodniczącego w nowo utworzonym zespole. Poprzednik Wittera, Matthias Müller zrezygnował z mandatu członka rady 13 maja br.