ZAKUPY, PODATKI ZEROWO-PODATKOWE I PODRÓŻ BEZ PŁATNOŚCI

April 9, 2019
Wraz z rosnącą e-mobilnością rządy wielu krajów szukają sposobów jak mogłyby wesprzeć ten trend. Ustalają zasady, dzięki którym zakup samochodów elektrycznych będzie tańszy lub faworyzują ich eksploatację w stosunku do konwencjonalnych pojazdów.

Jedną z opcji jest oferowanie bezpośrednich dotacji na zakup. Drugim jest wprowadzenie ulg w celu ograniczenia dodatkowych wydatków. Obejmuje to obniżenie lub zniesienie podatków, opłat drogowych i opłat parkingowych. Ujmowane są również różne korzyści pozafinansowe, takie jak możliwość korzystania z pasów taksówek i autobusów w miastach. Jak mówią, różne możliwości dla różnych ludzi - każdy kraj ma swój własny sposób podejścia do wsparcia w zakresie e-mobilności. Podejścia te różnią się nie tylko w Europie, ale na różnych kontynentach. Na przykład USA wprowadziły ulgę podatkową opartą na kredytach w 2009 r. Kwoty różnią się w zależności od rodzaju pojazdu i mogą wynosić nawet 7500 USD. Ulga ta jest następnie odejmowana od podatku dochodowego wnioskodawcy. Plan jest taki, że gdy producent samochodów elektrycznych osiągnie sprzedaż 200 000 sztuk w USA, wsparcie na zakup pojazdów tego producenta zostanie wycofane w ciągu następnego roku.

WSPARCIE eMOBILNOŚCI W EUROPIE

Norwegów można słusznie uznać za pionierów e-mobilności, nie tylko zgodnie ze standardami europejskimi, ale także w skali globalnej. Norwegia jest pierwszym krajem na świecie, w którym samochody elektryczne i hybrydy stanowią ponad 50% sprzedaży wszystkich nowych samochodów. Ten cel osiągnięto w 2017 r., zaledwie cztery lata po zainstalowaniu obecnego systemu wsparcia w zakresie ulg finansowych i innych świadczeń. Właściciele pojazdów elektrycznych nie muszą płacić za rejestrację pojazdu lub opłaty za przejazd autostradą, mogą bezpłatnie korzystać z tuneli i promów oraz mają niższy podatek drogowy. Największą ulgą jest zwolnienie z podatku VAT, który w Norwegii jest stosunkowo wysoki. W rezultacie samochody elektryczne są tańsze niż pojazdy z tradycyjnymi silnikami spalinowymi. W 2008 r. Francuzi wprowadzili wsparcie w zakresie czystej mobilności i okresowo je zmieniają, aby odzwierciedlić warunki rynkowe. Od początku 2017 r. dotacja na zakup pojazdu wynosi 6000 EUR. Klienci są uprawnieni do kolejnej ulgi w wysokości 4000 EUR, jeśli wyrejestrują pojazd z silnikiem Diesla wyprodukowany przed 2006 rokiem.

W maju 2016 r. rząd niemiecki zatwierdził dotacje w wysokości 4 000 EUR na zakup pojazdów w pełni elektrycznych i 1000 euro mniej na pojazdy hybrydowe. Samochody elektryczne są również zwolnione z podatku od własności na 10 lat. Niemiecki rząd planował w tym roku zakończyć wsparcie finansowe, ale krążą plotki, że rozważa się przedłużenie tego wsparcia. Od tego roku samochody elektryczne i hybrydowe wykorzystywane w celach biznesowych korzystają z ulgi podatkowej w wysokości 0,5% od ceny zakupu pojazdu. Zjednoczone Królestwo Brytyjskie udziela również dotacji na samochody elektryczne i wielokrotnie przedłużało okres, w którym programy subsydiów pozostaną otwarte na zakupy tych aut. Zachęta wynosi obecnie do 3500 GBP. W Czechach właściciele samochodów elektrycznych są zwolnieni z podatku drogowego, a w Pradze mogą parkować za darmo w niebieskich strefach zarezerwowanych dla mieszkańców. Rząd wprowadził także czwarty program dotacji dla przedsiębiorstw i władz w 2016 r., kwalifikując firmy - w zależności od ich wielkości - do 75% dotacji przy zakupie pojazdów elektrycznych. Gminy mogą kupować pojazdy elektryczne za 10 000 EUR. 50% sprzedaży pojazdów elektrycznych w latach 2017–2018 zostało zrealizowanych dzięki temu programowi subsydiów.

W ramach projektu pilotażowego ŠKODA udostępnia teraz CITIGO E-PILOT wybranym klientom w Czechach. Chodzi o to, aby dowiedzieć się od potencjalnych klientów, w jaki sposób pojazd oparty na obecnej technologii znanej z e-up Volkswagena wykonuje codzienną pracę przed rozpoczęciem seryjnej produkcji elektrycznego CITIGO.

PYTANIA DO PETRA BOUCHNERA, SZEFA SIEDZIBY DZIAŁU TECHNOLOGII POJAZDÓW NA CZESKIEJ UNIWERSYTECIE TECHNICZNYM W PRADZE

Jakie środki mogą faktycznie pomóc w rozwoju e-mobilności?

Dotacje powinny pokryć różnicę między kosztem zakupu samochodu elektrycznego a pojazdu konwencjonalnego, aby uwzględniając inne korzyści i apetyt na samochody elektryczne, koszt był mniej więcej taki sam. Korzyści obejmują logiczne i dobrze znane kroki, takie jak wjazd i parkowanie w dużych strefach zabudowanych, które można racjonalnie uzasadnić ze względu na ograniczenie emisji w ruchu lokalnym w porównaniu do pojazdów konwencjonalnych. Interesujące działania mogą obejmować dotacje i ulgi podatkowe na modernizację starszych samochodów elektrycznych, aby mogły one mieć zainstalowane nowe akumulatory i potencjalnie gwarantowany odkup starszych akumulatorów, ponieważ nadal mogą być z powodzeniem stosowane w zastosowaniach stacjonarnych lub poddawane recyklingowi.

Z drugiej strony, jakich środków najlepiej unikać?

Kilka krajów ogranicza swoje subsydia, więc użytkownicy wracają do pojazdów konwencjonalnych, gdy ich samochody elektryczne nie oferują im już żadnych korzyści. Jednym z głównych rozczarowań był upadek Paris Autolib, największej usługi udostępniania samochodów elektrycznych. Inną kwestią jest oczywiście to, czy zmotywować powszechne wprowadzenie samochodów elektrycznych, biorąc pod uwagę ich faktyczną korzyść ekologiczną, która może mieć wyłącznie lokalny charakter (oczywiście wsparcie to jest niewątpliwie właściwą ścieżką dla miast). Musimy spojrzeć na to z szerszej perspektywy. Nawet jeśli podczas eksploracji pojazdów elektrycznych ograniczymy się tylko do aspektu operacyjnego, nadal musimy przeprowadzać analizy typu „od koła do koła”, które mapują i podsumowują obciążenie pierwotnego źródła energii wykorzystywanego do utrzymania pojazdu w ruchu. Aby oceny te były miarodajne, musimy śledzić nie tylko działanie, ale także cały cykl życia pojazdu - od wydobycia podstawowych materiałów, po przetwarzanie i produkcję półproduktów, a kończąc na ekologicznym, ekonomicznym unieszkodliwianiu lub recyklingu pojazdu lub jego części. Aby to zrobić, musimy uwzględnić transport, który odbywa się na wszystkich etapach. Przyszły zrównoważony transport powinien być napędzany przede wszystkim kompleksową koncepcją mobilności oraz jej potrzeb, ponieważ jest tu wiele swobody w zakresie optymalizacji, oszczędności i synergii, a e-mobilność jest tego częścią.


Ostatnie newsy