ŠKODA posadziła już pół miliona drzew w Czechach

ŠKODA posadziła już pół miliona drzew w Czechach

28. 12. 2015

Projekt „Jedno drzewo zasadzone za każdą ŠKODĘ sprzedaną w Czechach” osiągnął właśnie epokowy moment: od 2007 roku przybyło w jego ramach już pół miliona drzew.

Pół miliona drzew w Czechach

Projekt „Jedno drzewo zasadzone za każdą ŠKODĘ sprzedaną w Czechach” osiągnął właśnie epokowy moment: od 2007 roku przybyło w jego ramach już pół miliona drzew.

Wartość ta odzwierciedla liczbę sprzedanych nowych samochodów marki ŠKODA na jej rodzimym rynku w latach 2007–2014. Jubileuszowe, półmilionowe drzewo zostało zasadzone w centralnych zakładach marki w Mladá Boleslav przez uczniów Zawodowej Szkoły Mechanicznej ŠKODY.

Jedno drzewo przypada na każdy samochód poruszający się po drogach. Rozpoczęty w 2007 roku projekt zrównoważonego środowiska jest niewątpliwie dla ŠKODY powodem do dumy. Producent samochodów zasadził już pięćset tysięcy drzew w pięćdziesięciu lokalizacjach w miastach i wsiach całej Republiki Czeskiej. Jak przystało na czas adwentu, jubileuszowym drzewem jest świerk srebrny, zdobiący teraz centralne zakłady produkcyjne ŠKODY.

„Jako czeski producent samochodów bardzo dbamy o ochronę środowiska w naszym kraju”- mówi Bohdan Wojnar, członek Zarządu ŠKODY odpowiedzialny za HR. „Projekt „Jedno drzewo zasadzone za każdą ŠKODĘ sprzedaną w Czechach” spotkał się z rewelacyjnym przyjęciem. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu naszej firmy i jej pracowników przez ostatnie dziewięć lat w Czechach przybyło już pół miliona drzew. W rezultacie ŠKODA w widoczny i trwały sposób przyczyniła się do ochrony środowiska. Każde jedno z zasadzonych przez nas drzew jest symbolem sukcesu marki”- podsumował Wojnar.

Projekt ŠKODY od 2007 roku systematycznie zmienia krajobraz Czech na zielony. Nowe drzewa pomagają miastom w całym kraju. Projekt najintensywniej prowadzony jest w regionach, gdzie ŠKODA posiada swoje zakłady produkcyjne. W tym roku ŠKODA zasadziła już 70 200 drzew we współpracy z lokalnymi partnerami, notując jeszcze lepszą wydajność niż w zeszłych latach.

Od samego początku w projekcie aktywny udział biorą pracownicy ŠKODY, pomagając zarówno w poszukiwaniach odpowiednich miejsc na drzewa, jak i w ich sadzeniu. Zaangażowanie pracowników w takie przedsięwzięcia wzmacnia ich więzi z miejscem zamieszkania i pracy: budowanie tej więzi było jednym z kluczowych elementów projektu od samego jego początku.

Przedsięwzięcia skupione na lokalnej społeczności i mające na celu ochronę środowiska stanowią bardzo ważny punkt w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) ŠKODY na jej rodzimym rynku. Strategia ta oparta jest na czterech kierunkach działań: bezpieczeństwie ruchu drogowego, edukacji technicznej, wspieraniu dzieci i mobilności bez barier. Uwzględnia także szeroko pojętą ochronę środowiska i aktywne wsparcie regionów, w których zlokalizowane są fabryki ŠKODY.