ELEKTRYCZNOŚĆ, SPRĘŻONY GAZ CNG LUB WODÓR? OSĄDŹ SAM!

August 27, 2019
Z lokalnego punktu widzenia samochody wyłącznie elektryczne są obecnie najbardziej przyjaznym dla środowiska rodzajem zmotoryzowanego transportu. Jak wypadają inne przyjazne dla środowiska systemy napędowe w porównaniu? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć!

W dzisiejszych czasach wpływ transportu na środowisko jest szeroko dyskutowanym tematem. Chociaż żaden napęd (przynajmniej do tej pory) nie jest idealny, każdy ma swoje zalety i wady. Aby pomóc Ci w sformułowaniu własnej opinii, oferujemy kompleksowy przegląd każdego rodzaju napędu ekologicznego i przeprowadzimy Cię przez jego główne mocne i słabe strony.

ELEKTRYCZNY

Zasilany wyłącznie energią z baterii

 • Prawie zero emisji spalin operacyjnych
 • Pośrednie emisje, jeśli samochód jest ładowany energią wytwarzaną przez elektrownie węglowe
 • Technicznie proste ładowanie na stacjach ładujących lub z gniazdek domowych
 • Wpływ wydobycia, produkcji i unieszkodliwiania cennych materiałów wymaganych do produkcji baterii na środowisko
 • Obecne niskie koszty zwykle nie przekraczają 0,04 EUR/km; jednak po masowym przyjęciu samochodów elektrycznych cena energii elektrycznej może wzrosnąć

HYBRYDOWY

Paliwa konwencjonalne w połączeniu z energią elektryczną.

 • Silnik elektryczny zmniejsza emisję CO2 w porównaniu z samochodami konwencjonalnymi
 • Bardziej złożona technologia (połączenie dwóch systemów napędowych)
 • Zużycie paliwa od 15% do 35% niższe niż w samochodach z silnikiem spalinowym, głównie w ruchu miejskim
 • Wysoki koszt zakupu niektórych wersji
 • Samochody są cięższe

LPG

Ciekły gaz z ropy naftowej.

 • Znacznie tańsze niż benzyna i olej napędowy
 • Obowiązkowa coroczna kontrola układu paliwowego i ograniczony dostęp do krytych parkingów
 • Wystarczająca liczba stacji tankowania
 • Brak znaczących korzyści dla środowiska
 • Przekształcenie konwencjonalnego silnika w LPG jest dość tanie: zwykle kosztuje około 1000-2000 EURO
 • Ograniczona gama samochodów produkowanych fabrycznie
 • Niższy hałas silnika niż w przypadku silników spalinowych
 • Zależność surowców od niestabilnych politycznie krajów
 • Dłuższa żywotność olejów silnikowych

CNG

Sprężony gaz ziemny

 • Znacznie mniejsze ilości cząstek pyłu, CO2 i innych zanieczyszczeń niż silniki Diesla
 • Ograniczona infrastruktura tankowania
 • Niższe poziomy hałasu
 • Ograniczony dostęp do podziemnych miejsc parkingowych
 • Bardziej wydajne mieszanie z powietrzem, co może poprawić moc wyjściową samochodu
 • Obowiązkowe regularne kontrole szczelności systemu i próby zbiornika ciśnieniowego
 • Niskie koszty jazdy, nawet o 50% niższe niż w przypadku Natural 95 (benzyna)
 • Koszt zakupu jest wyższy niż w przypadku wersji benzynowej
 • Niższy podatek akcyzowy niż inne paliwa, zwolnienie z podatku drogowego
 • Zależność surowców od niestabilnych politycznie krajów
 • Szeroka gama różnych modeli - na przykład ŠKODA oferuje CNG OCTAVIA, do której wkrótce dołączy SCALA


WODÓR

Silnik napędzany jest energią elektryczną wytwarzaną w wyniku reakcji gazu i ogniw paliwowych wykonanych z grafitu i innych metali.

 • Niska lub zerowa emisja
 • Technologia nie jest wystarczająco zaawansowana, aby można ją było zastosować w produkcji seryjnej
 • Nieskończone źródła wodoru
 • Brak sieci tankowania
 • Proste mieszanie wodoru z powietrzem
 • Skomplikowany transport - wodór transportowany jest w stanie ciekłym w temperaturze -253°C
 • Niebezpieczeństwo przedwczesnego zapłonu mieszanki paliwowej
 • Niska gęstość wodoru wymaga dużych zbiorników paliwa


BIO-PALIWA

Olej napędowy/benzyna wzbogacone olejami roślinnymi, głównie olejem rzepakowym.

 • Odnawialne źródło energii
 • Uprawa tych roślin ma wpływ na środowisko
 • Jeśli jest subsydiowany to jest tańszy niż paliwa konwencjonalne
 • 2500 litrów wody potrzebnych do wyprodukowania 1 litra biopaliwa
 • W niektórych przypadkach niższa emisja CO2
 • Ich użycie podnosi ceny podstawowych artykułów spożywczych
 • Niska wydajność - energia wytwarzana przez spalanie biomasy z pewnego kawałka ziemi jest nawet 50 razy niższa niż ilość energii generowanej przez panele słoneczne zainstalowane na kawałku tego samego rozmiaru

Ostatnie newsy